Zamítl návrh RALI, s. r. o. v likvidaci, Lišov (25 INS 4374/2012), pro nedostatek majetku. Pět věřitelů nárokuje 868 895,44 koruny.

Andrej Grundza, Rapšach (28 INS 4956/2012), má návrh doplnit. Věci Josefa a Márie Tokárových, Volary, byly spojeny pod 27 INS 3911/2012.

Povolená oddlužení: Pavel Velíšek, Vodňany (27 INS 5497/2012, přezkum 24. května ve 13.30 h), Věra Matoušková, Rožmitál na Šumavě (26 INS 3886/2012, 11. května v 9.30),  Jana Švarcová, Sez. Ústí (26 INS 4025/2012, 11. května v 9), Jaroslav Klich, Volyně (25 INS 159/2012, 23. května v 8.45).

Na majetek Stanislavy Benýškové, Vyskytná (28 INS 19756/2011), je prohlášen konkurz.

Rozhodnutí Vrchního soudu

Uložil PMG Fertighaus, s. r. o., Jindřichův Hradec (26 INS 13762/2011), složit zálohu 30 000 korun. Změnil tak povinnost vyměřenou krajským soudem s tím, že nižší částka bude zřejmě postačující.

Změnil rozhodnutí první instance a nedal souhlas insolvenční správkyni Martina Suchého, Č. Budějovice (26 INS 4382/2008), vydat oddělenému věřiteli Komerční bance výtěžek zpeněžení bytu dlužníka ve výši 515 648 Kč. Dlužník v odvolání upozornil, že zpeněžení mimo dražbu neodsouhlasily soud a výbor věřitelů, a že nemovitost byla zpeněžitelná za značně vyšší cenu. Vrchní soud konstatoval, že vskutku prodej mimo dražbu soud a výbor věřitelů neodsouhlasily, a rozhodl, že nedává správkyni souhlas s vydání výtěžku.

Dále Vrchní soud potvrdil rozhodnutí o zamítnutí návrhu Karla Chromého (26 INS 5135/2011) na povolení složení zálohy 20 000 Kč ve splátkách. Krajský soud poté řízení zastavil. Dlužník v odvolání mj. uvedl, že chce zálohu složit celou v hotovosti do určitého termínu, nicméně jej nedodržel. Vrchní soud označil rozhodnutí prvního stupně za správné.

Posléze Vrchní soud nezamítl návrh Hypoteční banky na zahájení řízení s Václavem Michálkem, Husinec (26 INS 16264/2011). Krajský soud měl návrh za neúplný, podle odvolací instance ale banka popsala existenci svých pohledávek. Její návrh má za věcně projednatelný.