Zahájená řízení: Jakub Mikeš, Třeboň (26 INS 12799/2012), Kateřina Beerová, Tábor (25 INS 12793/2012), Jaromír Dvořák, Pacov (27 INS 12802/2012). Věci Milana a Markéty Kolářových, České Budějovice, byly spojeny pod 27 INS 11809/2012.

Doplnit návrhy mají Naděžda Čížková, Zahájí (27 INS 12754/2012), Jitka Zaymlová, České Budějovice (25 INS 12809/2012), Václav Šimek, Protivín (28 INS 12792/2012), Ludmila Faitová, Zbytiny (28 INS 12802/2012), Pavel Božoň, Český Krumlov (27 INS 12878/2012).

Pro zpětvzetí návrhu je zastaveno řízení s Ivanou Palusovou, Třeboň (26 INS 4108/2012), pro nezaplacení zálohy 15 000 Kč s Miroslavem Pošvecem, Zliv (26 INS 334/2012).

Povolená oddlužení: Věra a Otto Walterovi, Borová Lada (26 INS 8111/2012, přezkum 27. července v 11.30), René a Alena Kautmanovi, Skočice (26 INS 9331/2012, 27. července v 8), David Karpíšek, Týn nad Vltavou (25 INS 9025/2012, 11. července v 9.15).

Oddlužení splátkami: Pavel Velíšek, Vodňany (27 INS 5497/2012).

Pavla Mikulášová, Lišov (26 INS 4600/2012), bude oddlužena zpeněžením majetkové podstaty – objektu bydlení v Lišově a obvyklého vybavení domácnosti.

Soud zrušil povolení oddlužení Ladislava Koubka, Strakonice (28 INS 438/2010), a na jeho majetek prohlásil nepatrný konkurz. Ukázalo se, že dlužník byl letos pravomocně odsouzen za pokračující přečiny úvěrových podvodů a podvodů. V jeho návrhu na oddlužení tedy soud shledal nepoctivý záměr.

Plněním splátkového kalendáře s přispěním daru 1000 Kč od další osoby a zpeněžením majetkové podstaty – nemovitostí v odhadní ceně 2,5 milionu – budou oddluženi Jaroslav a Marie Berkovi, Netolice (26 INS 15792(2011). Soud o kombinaci rozhodl se souhlasem dlužníků a správce. Míra srážek z příjmu dlužníků bude záviset na průběhu a výsledku zpeněžení majetkové podstaty.