České Budějovice - Soud loni v únoru zjistil úpadekdlužníka SCB Foundry a jako řešení mu povolil reorganizaci. V červnu schválil jeho reorganizační plán a současně zamítl návrh této reorganizace předložený věřitelem Czech Invest Finance, s. r. o.

Nyní insolvenční správce po prověření podkladů konstatoval, že plán byl v podstatných částech splněn. Prohlášení dlužníka o tom projednal věřitelský výbor a souhlasil s tím, aby správce navrhl soudu vzít splnění plánu na vědomí. Soud to také učinil.

Podle prohlášení SCB v souladu s plánem investor – společnost Intergrated Rail-Casting - v plné výši splatil ve lhůtě 43 dnů po schálení plánu emisní kurz nových akcií. Zajištěným věřitelům bylo vyplaceno celkem 35 913 826 korun, nezajištěným věřitelům celkem 176 716 380 Kč. Věřitelům pohledávek za podstatou a jim na roveň postaveným bylo vyplaceno celkem 101 102 020 korun. Věřitelům tak bylo z výnosu nové emise akcií zaplaceno celkem 313 732 226 korun. Zbývajících 26,26 milionu je určeno k úhradě podmíněných pohledávek a k úhradě pohledávek, které budou případně přiznány v incidenčních sporech.

Další rozhodnutí

Soud znovu zahájil řízení s Karlem Chromým, České Budějovice (27 INS 7559/2012, podrobnosti  Deník 28. března). Zamítl pro neúplnost návrh Lýdie Šikové, České Budějovice (25 INS 3670/2012). Jan Bernášek, Uzeničky (28 INS 7466/2012), má návrh doplnit.

Zahájená řízení: Michal Hubička, Vitějovice (25 INS 7587/2012), Lucie Housková, České Budějovice (26 INS 7553/2012), Vít Vaňata, Protivín (27 INS 7639/2012), Karel Kopecký, Nová Bystřice (25 INS 7611/2012), Slávka Řehořová, Veselí nad Lužnicí (26 INS 7593/2012), Simona Frühaufová, Strakonice (28 INS 7584/2012), Jana Pospíšilová, Dříteň (28 INS 7605/2012), Luboš Košner, Týn n. Vlt. (28 INS 3827/2012).

Oddlužení splátkami má povoleno Pavel Řípa, Albrechtice nad Vltavou (26 INS 1951/2011) – s přispěním 5000 kč od další osoby.