Povolil správci majetku Michala Krátkého, Hluboká nad Vltavou (27 INS 3617/2008), prodat mimo dražbu objekt k bydlení a parcely úpadce v Hluboké nejvyšší nabídce.

Povolená oddlužení splátkami: Marie Šerá, České Budějovice (26 INS 18679/2012) – včetně prostředků ze smlouvy o důchodu na 1200 Kč a z dohody o provedení práce, Angelika a Jaroslav Seifriedovi, Lenora (26 INS 11883/2012).