Nezvyklý důvod k zamítnutí je u úpadce Karla Dvořáka – V Zahrádkách, s. r. o. v likvidaci, Tábor (27 INS 14183/2013) – žádný věřitel za ním neuplatnil pohledávky…

Vrchní soud potvrdil prohlášení nepatrného konkurzu na majetek Růženy Parotové,  Sudoměřice u Bechyně (27 INS 13839/2010).

Soud vzal na vědomí splnění oddlužení Martina Čecha, Týn nad Vltavou (26 INS 2788/2009), který splátkami plně uhradil všechny závazky ke svým věřitelům.

Zahájená řízení: Žaneta Kýbusová, Netolice (26 INS 30532/2013), Jitka Solařová, Dačice (27 INS 30552/2013), Jitka Suková, Písek (28 INS 30492/2013), Kristina Velická, Písek (27 INS 30342/2013), Zdeňka Matějů, Nová Bystřice (28 INS 30178/2013), Linda Vostřezová, Prachatice (28 INS 30346/2013), Věra Hadincová, J. Hradec (28 INS 30390/2013), Zdeněk Ferenc, Ledenice (27 INS 30414/2013, jeho manželka Jana, 30417, má návrh doplnit).

Doplnit návrh má i Kateřina Vlachová, Nová Ves/Č. Budějovice (28 INS 30421/2013).

Odmítnuté návrhy: Jana Jiranová, Tábor/Pacov (26 INS 30540/2013).

Pro nedostatek majetku je zamítnut insolvenční návrh Auber, s. r. o. v likvidaci, České Budějovice (26 INS 28119/2013).

Oddlužení splátkami: Lenka Říhová, Vodňany (27 INS 13597/2013) – s dary 6500 Kč, Šárka a Petr Mrázovi, Český Krumlov (26 INS 8211/2013) – s darem 5000 Kč.