Konkurzy na majetek Jitro Sped, s. r. o., Černovice (26 INS 15595/2012), a Ladislav Cibranský, Dubné (27 INS 7752/2011), soud zrušil, protože majetek úpadců je naprosto nepostačující  k uspokojení věřitelů.

Správce majetku Jiřího Emra, J. Hradec (27 INS 14487/2010), může prodat mimo dražbu dva rodinné domy úpadce v Děbolíně za minimálně 700 000 korun.

Zahájená řízení: Zuzana a Pavel Řimnáčovi, Majdalena (25 INS 21500 a 21506/2013), s tím, že manžel má svůj návrh doplnit, TV SC Plus, s. r. o. v likvidaci, České Budějovice (27 INS 21550/2013), Veronika Karasová, Strakonice (27 INS 21498/2013).

Doplnit návrh má Lenka Hasmanová, Soběslav (27 INS 21593/2013).

Vrchní soud v Praze rozhodl, že návrh Ivety Žákové, Oldřichov (25 INS 18844/2013), se neodmítá pro neúplnost.