Soud souhlasí s tím, aby insolvenční správce Bc. Alice Touškové, Třeboň (27 INS 1803/2009), vydal oddělenému věřiteli Waldviertel Sparkasse výtěžek zpeněžení nájmu tří bytů v rodinném domě dlužnice od prohlášení konkurzu do zpeněžení ve výši 175 143,83 koruny. Výnos činil přes čtvrt milionu. Protože bance byty zajišťovaly pohledávku 3,16 milionu a 2,98 mil. už jí bylo po zpeněžení vyplaceno, z nájemného jí nyní správce vydá zbytek.

Obdobně může správce úpadce Ultima Thule, s. r. o., Český Krumlov (27 INS 15160/2010), vydat Komerční bance výtěžek zpeněžení nemovitostí úpadce v Horních Počernicích ve výši 18,475 milionu korun. Banka nemovitostmi zajišťovala pohledávku 39,428 milionu. Byly zpeněženy za 19,5 milionu.

Zahájená insolvenční řízení: Daniel Kabeš, Tábor (25 INS 72/2012), Miluše Jonáková, Pelhřimov (26 INS 74/2012), Petr Krstev, Bělčice (27 INS 75/2012), Petr Mašát, Pacov (28 INS 72/2012).

Vrchní soud v Praze potvrdil povinnost Vladimíra Ohrádky, Kardašova Řečice (28 INS 19261/2011), zaplatit zálohu na řízení 30 000 Kč. Za dlužníkem vlastnícím polovinu rodinného domu jsou pohledávky 2,9 milionu.

Soud zamítl návrh JEGA Strakonice, s. r. o. v likvidaci (28 INS 23978/2011). Jednatel na výzvy nereagoval, nebyl zjištěn žádný majetek dlužníka.
Soud vyzval věřitele K – Telstav, v. o. s., Chyšky (27 INS 35/2012), k podání informací o případném majetku tohoto dlužníka.