Ve čtvrtek zahájil řízení se Senior Resort, a. s., Tábor (27 INS 232/2012). Navrhl je Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo Praha (MOÚ) pro tvrzenou pohledávku 9 214 413,47 koruny ze smluv o úvěru. Navrhovatel tvrdí, že pohledávku měl zajištěnu nemovitostí dlužníka v Jesenici. Tu ale prý Senior Resort převedl za 21,8 milionu korun na Tehuan Invest, a. s., Tábor a na úhradu závazku ke spořitelnímu družstvu nic neposkytl. Tehuan Invest pak podle MPÚ převedl nemovitost letos v květnu na Zinia Finance, dnes Senior Dům Jesenice, a. s. MPÚ navrhuje, aby soud zjistil úpadek dlužníka a předběžným opatřením mu zakázal nakládání s majetkem. Soud tedy ve čtvrtek řízení zahájil a vyzval Senior Resort k vyjádření se k návrhu. Podle internetové verze obchodního rejstříku je předsedou dozorčí rady Senior Resortu Stanislav Snášel.

Soud dále zahájil řízení s Is Jitkou Kalkusovou, Veselí nad Lužnicí (26 INS 231/2012).

Věřitelé II. třídy úpadce Jana Huleše, Český Krumlov (11 K 8/2001), si rozdělí 7,7 milionu ze zpeněžení podstaty, což jejich nároky uspokojí z 15,15 procenta.