Zahájená řízení: Jiří Bezkočka, St. Hobzí (25 INS 1037/2012), Jana Pilátová, Dol. Třebonín (26 INS 1038/2012), Markéta Gregorová, Humpolec (25 INS 1137/2012). Doplnit návrhy mají Michaela a František Čubovi, Strážný (25 INS 1161 a 1163/2012).

Povolená oddlužení: Vlasta Štěchová, Protivín (27 INS 22290/2011, přezkum 5. března v 10.30), Pavla Bartoňová, Kluky (27 INS 24126/2011, 5. března ve 13), Jiří Tupý, Tábor (27 INS 24547/2011, 5. března ve 13.30), Věra Krupičková, Vodňany (25 INS 21447/2011, 29. února v 8.45).

Vrchní soud v Praze potvrdil odmítnutí insolvenčního návrhu Moravského Peněžního Ústavu – spořitelního družstva na Stanislava Snášela, Tábor (25 INS 14717/2011), pro pohledávku 5,2 milionu korun. Navrhovatel neosvědčil úpadek dlužníka – neuvedl výši pohledávek dalších tvrzených věřitelů dlužníka.
Podobně krajský soud zamítl návrh Komerční banky na zjištění úpadku Margity Tomiové, Radomyšl (27 INS 22530/2011). Navrhovatel neosvědčil mnohost věřitelů jako základní předpoklad existujícího úpadku.

Místo splátek konkurz

Panu Josefovi soud schválil oddlužení splátkovým kalendářem v květnu 2009. Plnil jej řádně do července 2010. Pak ještě uhradil věřitelům tři splátky, poslední v prosinci 2010. Loni v srpnu insolvenční správce sdělil soudu, že mu dlužník ani přes opakovanou výzvu nepředložil žádné doklady o platbách.
V listopadu ho soud předvolal k podání vysvětlení, ale pan Josef se omluvil pro nemoc. Soud jeho omluvu neuznal, protože při zpětném zavolání soudce už byl dlužník nekontaktní a řádnou omluvu s případným lékařským potvrzením ani později nedoručil.

Na jednání v listopadu insolvenční správce opětovně potvrdil, že od dlužníka od počátku roku 2011 neobdržel jakoukoli informaci o plnění splátkového kalendáře a vyjma dvou odměn správce v částce celkem 1800 Kč je nepochybné, že věřitelé žádné měsíční splátky za tuto dobu neobdrželi. Loni správce také nejméně třikrát marně žádal pana Josefa o zaslání dokladů o plnění kalendáře. Bezvýsledně se ho také pokoušel kontaktovat telefonicky.

V daném případě má soud za prokázané, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Navíc je zřejmé, že nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře, když již rok neplatí svým věřitelům nic a dluží i odměnu správci. Vzhledem k tomu, že při absenci plnění v celém roce 2011 snížil pan Josef předpokládanou kvótu plnění závazků na pouhých 16 %, a vzhledem i k postoji dlužníka nelze dle názoru soudu očekávat, že v následujících třiceti měsících bude moci uspokojit alespoň 30 % pohledávek a uhradit odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.
Proto soud zrušil schválené oddlužení dlužníka a rozhodl o způsobu řešení jeho úpadku konkursem.