Zahájená řízení: Marie a Ladislav Hrehovi, Týn n. Vlt. (27 INS 1258 a 1257/2012), Bohumír Kvapil, Lipno n. Vlt. (25 INS 1305/2012), Blanka Valentová, Netopíce (26 INS 1337/2012), Petr Slavík, Strakonice (25 INS 1350/2012), František Kubart, Choustník (28 INS 1250/2012), Marika Bazsóvá, Týn n. Vlt. (27 INS 1257/2012), Discover CZ, s. r. o. v likv., České Budějovice (28 INS 1398/2012).

Doplnit návrhy mají Dana Žitníková, Střítěž (28 INS 414/2012), Jiřina a František Mrázkovi, Tábor (28 INS 1268 a 1267/2012). Zálohu 50.000 korun má zaplatit Marren, s. r. o., Tábor (27 INS 23479/2011).

Soud zahájil řízení s M. P. Stav.CZ, s. r. o. v likv., Strakonice (27 INS 1397/2012), a vyzval věřitele k podání informací o případném majetku tohoto dlužníka.

V konkurzu NVtech, s. r. o., Soběslav (12 K 328/2007), bylo získáno 181.865 Kč. Věřitel I. třídy, finanční úřad, bude uspokojen ze 49,4 procenta částkou 32.873 Kč, věřitelé druhé třídy se rozdělí o 76.704 koruny (5,04 procenta nároků).

Povolená oddlužení: Vlastimil a Jana Effenbergerovi, Písek (25 INS 14929 a 14930/2011, přezkum 12. března v 10 h), Lukáš Nebes, Písek (25 INS 19508/2011, 29. února v 9.30), Jana Řehořová, Dráchov (25 INS 19642/2011, 29. února v 9), Jaroslava Davidová, Kamenice nad Lipou (25 INS 23313/2011, 29. února v 9.15).

Soud vzal na vědomí splnění oddlužení Jany Votrubové, České Budějovice (25 INS 8656/2010). Zaplatila celý dluh třem věřitelům i odměnu správci. Přeplatek zaslaný plátcem její mzdy jí bude vrácen.