Zahájená řízení: Petr Novák, Písek (26 INS 20713/2011), Dagmar Broncová, České Budějovice (28 INS 20741/2011). Po dodatečném zaplacení zálohy 30 000 korun společníkem pokračuje řízení s Luxorem Plus, s. r. o., Tábor (28 INS 3433/2011). Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí krajského soudu o uložení povinnosti Markétě Balážové, Jindřichův Hradec (28 INS 3214/2011), zaplatit zálohu 30 000 korun.

Doplnit návrhy mají Ivan Palus, Třeboň (28 INS 16450/2011), Lukáš Horst, Český Krumlov (27 INS 20677/2011), E.S.A.K., s. r. o., Pelhřimov (27 INS 20716/2011).