Zahájená řízení: Jana Porhanslová, České Budějovice (28 INS 21791/2011), Vlasta Majerová, Horní Vltavice (25 INS 21860/2011). Doplnit návrhy mají Lenka Půbalová, Buk (28 INS 21859/2011), Michal Šesták, Měšice (27 INS 14830/2011). Pro neúplnost je odmítnut návrh Zdenky Tiché, Kaplice (25 INS 21795/2011).

Pro zpětvzetí odvolání jednoho z věřitelů zastavil Vrchní soud v Praze odvolací řízení ve věci Ambit, a. s., Č. Krumlov (13 K 121/99). Vrchní soud dále uložil Aleně Schmiedové, Tábor (27 INS 14669/2011), zaplatit zálohu 10 000 Kč. Krajský soud jí původně uložil složení dvojnásobné částky.

Povolená oddlužení: Vladimíra Šimoníková, Vodňany (25 INS 18443/2011, přezkum 4. ledna od 13 h), Dana Stejskalová, Chýnov (25 INS 21047/2011, přezkum 4. ledna v 15 h).

Prohlášené konkurzy: Markéta Balážová, Jindřichův Hradec (28 INS 3214/2011, přezkum 31. ledna v 9.30 h), Jarmila Šuhajová, České Budějovice (28 INS 8015/2011, přezkum 24. ledna ve 13.30 h).