Zahájená řízení: Žaneta Doležalová, Písek (25 INS 22924/2011). Věci Josefa a Jitky Vrbových, Kamenice nad Lipou, spojil soud pod číslo 27 INS 19780/2011.

Soud zahájil řízení i se Soukromou Bezpečnostní Agenturou Nemesis, s. r. o. v likvidaci, Písek (28 INS 2297321011), a vyzval věřitele k podání informací o případném majetku tohoto dlužníka.

Oddlužení má povoleno Karel Malý, České Budějovice (28 INS 20509/2011). Přezkum bude 21. února od 9.30 hodiny. Oddlužení splátkami: Jan Řehák, Člunek (27 INS 14361/2011).

Soud vydal insolvenčnímu správci Baziliky, v. o. s., Č. Budějovice (27 INS 5907/2011), souhlas prodat mimo dražbu věci z majetku dlužníka za minimální cenu 800 000 Kč. Správce Euro Spedition Třeboň, spol. s r. o. (27 INS 7427/2010), může vydat zajištěným věřitelům výtěžek zpeněžení nemovitostí dlužníka v celkovém objemu 8,7 milionu korun.