Navrhly jej Moravský Peněžní Ústav s pohledávkou přes 24 miliony a NLB Factoring, jemuž úpadce dluží přes 37 milionů. Podle správce podniku je společnost předlužena minimálně o 25 197 000 Kč. Soud úpadek zjistil, ale nenavrhl způsob jeho řešení, neboť není vyloučena možnost, že dlužník předloží k pokusu o schválení reorganizační plán. Společnost mj. postavila multifunkční bytový komplex domova seniorů v lokalitě U Hvízdala v Českých Budějovicích. (Podrobnosti v Deníku 25. a 28. listopadu 2011.)

Další rozhodnutí

Zahájená řízení: Zdeněk a Helena Šerých, Želeč (25 INS 23687 a 23689/2011), Markéta Bartošová, Čimelice (27 INS 23684/2011), Tomáš Soural, Tábor (26 INS 23680/2011), Jiří Kotalík, Písek (25 INS 23679/2011), Miroslav Lorenc, Čakov (27 INS 23763/2011), Benedikt & Daniel, s. r. o. v likvidaci, Bechyně (27 INS 23763/2011), Kateřina Krejčí, Písek (26 INS 23754/2011), Eliška Grausová, Dol. Třebonín (28 INS 23731/2011), Jana a Miroslav Hoškovi, Prachatice (25 INS 23753 a 23761/2011), Gabriela Koblásová, Tábor (27 INS 23729/2011). Věci Heleny a Milana Kotlárových, Boletice, byly spojeny pod číslo 25 INS 15784/2011.

Doplnit návrhy mají Miroslav a Vlasta Bartošovi, Čimelice (28 INS 23685 a 23686/2011), Camionsped Strakonice, s. r. o. (26 INS 23690/2011). Jiří Podhrázský, Sedlečko u Soběslavi (26 INS 21177/2011), má zaplatit zálohu 50 000 korun. Pro neúplnost jsou odmítnuty návrhy Jany a Zdeňka Tomášů, N. Bystřice (26 INS 23797 a 23798/2011). Zamítnut pro nedostatek majetku byl návrh Euro Manpower CZ, s. r. o. v likvidaci, Kaplice (26 INS 20492/2011). Společnost nesídlí na adrese v rejstříku, nebyl zjištěn žádný majetek, dva věřitelé chtějí 102 015 korun.

Konkurz je prohlášen na majetek Martiny Němé, České Budějovice (26 INS 4104/2011).

Povolená oddlužení: ing. Stanislav Dvořák, České Budějovice (25 INS 18000/2011, přezkum 27. ledna od 9.30 hod.), Milan Kotlár, Strakonice (25 INS 22054/2011, 27. ledna od 9.45), Květa Töröková, J. Hradec (28 INS 20927/2011, 31. ledna v 10), Miroslava Aujezdská, J. Hradec (28 INS 18437/2011, 28. února v 9.30), Dagmar Broncová, České Budějovice (28 INS 20741/2011, 2. března v 9.30). Oddlužení splátkami: Michal Krzystek, J. Hradec (25 INS 11469/2011), Miroslav Janů, Pelhřimov (28 INS 16405/2011) – s příspěvkem 1500 Kč od další osoby.