Zahájená řízení: Ladislav Kravar, Nová Bystřice (28 INS 24381/2011), Pavla Morkesová, Tábor (25 INS 24383/2011), Petr Svoboda, Tábor (26 INS 24385/2011), Družstvo Edelveis.CZ, Velešín (28 INS 24394/2011). Doplnit návrh má Zdeněk Šerý, Želeč (25 INS 23687/2011).

Zamítnuté návrhy: Abhara, v. o. s. v likvidaci, Tábor (27 INS 21849/2011), kde společnost nesídlí na adrese v rejstříku, statutární orgán nereaguje a nebyl zjištěn žádný majetek, a Alufen, s. r. o. v likvidaci, Černovice (27 INS 22804/2011), když společnost rovněž nesídlí na adrese v rejstříku, švýcarský jednatel je na udávané adrese v Čechách neznámý a není zjištěn žádný majetek. Tři věřitelé požadují 82 399 Kč.

Povolená oddlužení splátkami: Eva Kováčiková, Nová Ves (25 INS 11279/2011) – s příspěvkem 2000 Kč od další osoby, přičemž pohledávka Komerční banky ve výši 787 900,57 koruny bude kryta z prodeje zajištěného majetku dlužníka, Jaroslava Potyšová, Blatná (25 INS 18863/2011).

Případ Interchalet

Krajský soud zamítl v řízení 25 INS 6546/2011 návrh mezinárodní obchodní společnosti Principle Co.registrované na Seychelách na zjištění úpadku Interchalet, spol. s r. o., Veselí nad Lužnicí, a na prohlášení konkurzu na její majetek. Principle podala návrh s odůvodněním, že je vlastníkem pohledávky vůči dlužníkovi ve výši 2 419 035 Kč (z toho jistina 1,65 mil.). O tvrzené pohledávce byl vydán 15. února 2007 směnečný platební rozkaz Krajským soudem v Českých Budějovicích.

Jejím původním vlastníkem bylo Exekutorské centrum s.r.o., které ji na Seychely postoupilo tuto pohledávku smlouvou loni v dubnu. Postoupení bylo oznámeno dlužníkovi letos 8. dubna. Přes výzvu dlužník pohledávku neuhradil ani zčásti.

Dlužník namítl, že nároky uplatněné v návrhu neuznává. Jde prý o pohledávku fiktivní, vzniklou na základě trestné činnosti v souvislosti s paděláním směnky, z níž měl jeho závazek vzniknout. Poukazoval na to, že dřívější jednatel dlužníka, který měl předmětnou směnku signovat, odmítá, že by ji někdy podepsal. Do roku 2010 neměl o existenci takové směnky tušení. Podpis na směnce měl být zfalšován.

Tato skutečnost je předmětem trestního řízení u Okresního soudu v Českých Budějovicích. Ten nepravomocným rozsudkem uznal Milana H. vinným tím, že vyhotovil falešnou vlastní směnku splatnou v březnu 2004 Petru U., a jako výstavce uvedl společnost Interchalet s tím, že padělal podpis jednatele této společnosti na směnce. Za to byl odsouzen spolu s dalším trestným činem k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 5 let. K odvolání obviněného Krajský soud letos 11. listopadu rozsudek zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu jednání. (Podrobnosti Deník 27. listopadu.)

Insolvenční soud ve věcí návrh Principle především konstatoval, že nepovažuje v této fázi trestního řízení za osvědčené, zda je společnost Interchalet dlužníkem navrhovatele, neboť probíhá řízení o pravost směnky, resp. pravost podpisu dlužníka na směnce, která měla založit tvrzený právní vztah mezi navrhovatelem a dlužníkem. Návrh je v současné době přinejmenším předčasný a jako takový ho soud musel zamítnout. V případě, že by se prokázala pravost a platnost zmíněné směnky, má navrhovatel možnost podat insolvenční návrh, týkající se majetku dlužníka, kdykoliv po právní moci tohoto usnesení, uvedl soud.

Pro úplnost dodal, že mimořádným opravným prostředkem byl napaden i původní směnečný platební rozkaz z 15. února 2007, který přisoudil navrhovateli tvrzenou pohledávku. Žaloba o obnovu směnečného řízení byla zamítnuta, o dovolání a návrhu na odklad rozhodnutí k Nejvyššímu soudu dosud nebylo rozhodnuto. Zamítavé rozhodnutí insolvenčního soudu není pravomocné.