Zahájená řízení: Hermína Čejková, Volyně (27 INS 24510/2011), Tomáš Růžička, Dubičné (28 INS 24515/2011), Ladislava a Martin Lorencovi, Tábor – Měšice (28 INS 24552 a 24555/2011), Zdeňka Hadravová, Bavorov (25 INS 24557/2011). Jiří Tupý, Čelkovice – Tábor (27 INS 24547/2011), má návrh doplnit.

Soud povolil insolvenčnímu správci majetku Milana Kukrála, Písek (25 INS 9999/2010), vydat ACM Money výtěžek zpeněžení zajištěného bytu úpadce do výše 557 942 Kč. Zbytek výnosu připadne na další pohledávky.

Příjmy ze zpeněžení majetku Střechy Kotlaba, s. r. o., Č. Budějovice (27 INS 3502/2010), činily 232 684,65 koruny, což postačí na pokrytí jen 17,82 procenta pohledávek za podstatou. Ve věci Hurikán Trans, s. r. o. v likvidaci, Lhenice (27 INS 8040/2010), bylo získáno 100 230 Kč, věřitelé se rozdělí o 42 696 korun (3,26 procenta nároků),

Výtěžek zpeněžení majetku Stavebniny Doospol, s. r. o. v likvidaci, České Budějovice (27 INS 4248/2011), byl 344 758 Kč, většinou z vymožení daňového přeplatku. Částku 282 701 Kč dostane Komerční banka se zajištěnou pohledávkou ve výši 94,5 milionu. Lépe dopadli věřitelé Štěpána Pivoňky, Netolice (27 INS 2619/2010), jehož majetek vynesl 466 590 Kč. Po uspokojení zajištěného věřitele zbylo na ostatní 260 148 Kč, tedy na 41,72 procenta pohledávek.

V úpadku TYRS, s. r. o., Týn nad Vltavou (27 INS 1745/2009), byly příjmy ve výši 115 269,01 koruny. Nezajištěným věřitelům připadá 41 356,90 Kč, tedy 4,06 procenta nároku. Ze zpeněžení nemovitostí Jiřího Adámka, Větřní (27 INS 3103/2008), za 1,55 mil. převezme zajištěný věřitel Newcollectors, a. s., částku 1,43 milionu. Na ostatní připadá 57 600 Kč, což jejich pohledávky uspokojí z 0,8 procenta.