Schválil reorganizační plán Pavla Němce, Oslov (25 INS 8776/2010). Pro přijetí plánu byli věřitelé se součtem hlasů 14 965 092, proti s 319 221. Výsledky reorganizace nicméně nemohou být postaveny najisto vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, které mohou nastat v zemědělském podnikání (extrémní nepřízeň počasí apod.). Pokud by se ovšem plán nedařilo plnit, může být přeměněn na konkurz. Ze soupisu majetku úpadce je zřejmé, že hodnota plnění při úspěšné reorganizaci bude vyšší než při případném konkurzu. Dlužník by měl takto věřitelům splatit během pěti let 45,68 procenta pohledávek v ročních splátkách.

Pro absolutní nedostatek majetku zrušil soud několik konkurzů: GO 21, spol. s r. o., České Budějovice (27 INS 3190/2009), kde po vyplacení odděleného věřitele a pohledávek za podstatou zůstalo ze zálohy 35 333 Kč, které budou vráceny navrhovateli, Pstruhařství – Salmonides, spol. s r. o. v likv., Kaplice (27 INS 2455/2009), Ladislav Pusztay, Borovany – Mladošovice (27 INS 4957/2010), Omnitech Plus, s. r. o. v likv., České Budějovice (27 INS 4816/2008), kde výnos zpeněžení pokryl jen 15,12 procenta pohledávek za podstatou.

Zahájená řízení: Kateřina Bosnyaková, Tábor (26 INS 24617/2011), Antonín Maník, Trhové Sviny (26 INS 24974/2011).