Osvobodil Danu Marešovou, Lipno n. Vlt. (27 INS 7619/2009), od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, od placení pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužnici pro tyto pohledávky právo postihu. Dlužnice zaplatila věřitelům 30,04 procenta pohledávek.

Zahájená řízení: RUSCHO, spol. s r. o. v likvidaci, Písek (28 INS 19115/2011), Leopold Salák, Volary (28 INS 19020/2011), Copia Jižní Čechy, s. r. o. v likvidaci, Písek (26 INS 19124/2011). Řízení Pavla a Ivety Bártových, Č. Velenice, soud spojil pod číslo 26 INS 14206/2011, Marie a Josefa Berkových, Netolice, pod 26 INS 15792/2011. Prospector System, s. r. o., Trh. Sviny (26 INS 17670/2011), má zaplatit zálohu 50 000 korun.

Soud dále zahájil řízení a vyzval věřitele k podání informací o případném majetku a právních úkonech těchto dlužníků: Grantus, spol. s r. o. v likvidaci, Písek (26 INS 19113/2011), D.M.V. Jerusalym, k. s. v likvidaci, Vodňany (27 INS 19114/2011), Videotrio, s. r. o. v likvidaci, Loučovice (25 INS 19117/2011), Smerek, v. o. s. v likvidaci, Vodňany (27 INS 19125/2011), Vapel, spol. s r. o. v likvidaci, J. Hradec (28 INS 19126/2011), Advance CZ, s. r. o. v likvidaci, Č. Budějovice (25 INS 19128/2011).

Pro neúplnost jsou odmítnuty návrhy Accurantus, s. r. o., Drahoňov (26 INS 18914/2011), Hermína Čejková, Volyně (27 INS 19011/2011), Karel Ferenci, Větřní (25 INS 19079/2011). Pro nezaplacení zálohy 10 000 Kč je zastaveno řízení s Milanem Žambochem, Tábor (25 INS 13370/2011).

Povolená oddlužení: Martin Žiga, Č. Budějovice (28 INS 18321/2011, přezkum 9. prosince v 10 h), František Velek, Písek (27 INS 11884/2011, 8. prosince v 9). Oddlužení splátkami: Jaroslava Šindelářová, St. Dobrkovice (28 INS 11194/2011), Zdeňka Hadravová, Bavorov (28 INS 10301/2011), s přispěním 4000 Kč od manžela, Pavel Vacek, Milevsko (26 INS 10036/2011).