Zahájil řízení s Lucií Příhodovou, Hlavatce (25 INS 19289/2011). Tomáš Choc, Ktiš (25 INS 13094/2011), má návrh doplnit. Návrh Marie Kitzberger, Plavsko (25 INS 18728/2011), soud odmítl pro neúplnost.

Věřitelé Josefa Mayera, České Budějovice (28 INS 4176/2010), si rozdělí 374 247,85 koruny, což jejich nároky uspokojí ze 75,54 procenta. Zpeněžení majetku úpadce vyneslo 1,4 milionu, oddělení věřitelé dostali 911 570,15 koruny.

Oddlužení má povoleno Josef Šíma, Sedlice u Blatné (28 INS 16358/2011). Přezkum bude 13. prosince od 10 hodin. Oddlužení splátkami: Marie a Radek Schejbalovi, Chrášťany (25 INS 5108/2011), s příspěvkem 1500 Kč od další osoby.