Uložil Senior resortu, a. s., Tábor (27 INS 232/2012), aby s majetkem, který může náležet do majetkové podstaty, nakládal do rozhodnutí o úpadku toliko se souhlasem předběžného správce.

Zahájená řízení: Michal Tedla, Tábor (28 INS 2348/2012), Yvona Irlingová, Český Krumlov (26 INS 2354/2012), Věra Pinkasová, Mladá Vožice (27 INS 2355/2012), Marek a Markéta Hanákovi, Březina (28 INS 2357 a 2358/2012), Zdeňka Skalová, Písek (25 INS 2391/2012). Věci Viléma a Anny Holých, Štěkeň, byly spojeny pod číslo 28 INS 23875/2011.

Doplnit návrhy mají Jiří a Štěpánka Parolkovi, Člunek (25 INS 2344 a 2343/2012), a Miroslav Valenta, Netolice (26 INS 2347/2012). Návrh Františka Tomčányho, Prachatice (26 INS 24257/2011), je odmítnut pro neúplnost.

Povolená oddlužení: Jana Janurová, České Budějovice (26 INS 21659/2011, přezkum 2. dubna v 8.30 h), Ivo Janoušek, Opařany (26 INS 22515/2011, 30. března v 10.30), Martin Brůžek, Číčenice (26 INS 24078/2011, 19. března v 10.30), Milena Harmečná, Skrýchov u Opařan (26 INS 18729/2011, 2. dubna v 8), Ivana Bidařová, Chýnov (26 INS 19643/2011, 2. dubna v 9.30), Lenka a Miroslav Kubíkovi, Kaplice (25 INS 19851/2011, 28. března v 8.30).

Zrušen je konkurz na Czech beton, s. r. o., Třeboň (26 INS 13043/2010), kde se nepodařilo zjistit žádný majetek ke zpeněžení.