Znovu zahájil řízení se Stanislavem Snášelem, Tábor (26 INS 2481/2012), k návrhu Moravského Peněžního Ústavu - spořitelního družstva pro tvrzenou pohledávku ve výši šesti milionů korun. Navrhovatel podal návrh už loni, ale krajský soud jej v srpnu zamítl pro neúplnost. Nyní věřitel upřesňuje, že pohledávky za dlužníkem mají i Engel Grundbesitzer CZ (33,3 milionu¨), Credit Funding (145 mil.) a NLB Factoring (313 mil.). Soud znovu řízení zahájil a vyzval dlužníka i označené věřitele k vyjádření.

Soud zrušil konkurz na Autoopravnu Profit, s. r. o. v likvidaci, České Budějovice (26 INS 17102/2011), když nebyl zjištěn žádný zpeněžitelný majetek dlužníka.

Zahájená řízení: Marie Kučerová, Prachatice (25 INS 2469/2012), Tomáš Barantál, Borová lada (27 INS 2468/2012). Doplnit návrhy mají Vladimíra Šimánková, Ševětín (27 INS 2285/2012), Kerif Electronic, s. r. o., Prachatice (28 INS 2497/2012). Pro neúplnost je odmítnut návrh Jiřího Švermy, Týn nad Vltavou (27 INS 2484/2012).

Soud zahájil řízení i s Gazelle CZ, s. r.o. v likvidaci, Dolní Dvořiště (26 INS 2460/2012), a vyzval věřitele k podání informací o případném majetku tohoto dlužníka.