Zahájená řízení: Miroslav Kolář, Lažiště (26 INS 2786/2012), Josef a Ivana Uhlířovi, Planá nad Lužnicí (27 INS 2899/2012), Michal Gábor, Český Krumlov (27 INS 2594/2012).

Soud zamítl návrh Antonína H., Kluky, na povolení oddlužení a prohlásil na jeho majetek konkurz. Zjistil, že dlužník daroval 19. srpna 2011 svou polovinu nemovitosti další osobě. Vysvětloval, že se tak stalo v době zhoršujícího se zdravotní stavu, v jehož důsledku se posléze podrobil operaci. Obával se prý, že nepřežije, a nechtěl, aby po něm dědily děti, proto nemovitost daroval osobě, která se o něho stará. Krajský soud konstatoval, že oddlužení má především pomoci řešit situaci takových osob, které se v důsledku zhoršení svých výdělkových poměrů anebo i v důsledku svého nedostatečně rozvážného či obezřetného počínání ocitly v platební neschopnosti. Institutem oddlužení je dlužníkům dána jakási druhá šance, kdy je jim mimo jiné umožněno, aby byli na konci insolvenčního řízení osvobozeni od placení zbytku neuhrazených dluhů. Tato benevolence zákonodárce vůči dlužníkům je však
kompenzována striktně stanovenými podmínkami, mezi které patří i podmínka poctivosti záměru dlužníka. Soud uzavřel, že ze zmíněného kroku čtyři měsíce před podáním návrhu na povolení oddlužení lze dovodit nepoctivý záměr dlužníka , který by při schválení oddlužení vzhledem ke svým příjmům mohl uspokojit své věřitele jen asi z 36 procent. Proto na jeho majetek vyhlásil konkurz. Přezkum bude 3. dubna v 11 hodin.

Soud dále zrušil konkurz na majetek Palettewood, s. r. o., Tábor (28 INS 9953/2010), protože nebyl nalezen žádný zpeněžitelný majetek tohoto dlužníka.

Povolená oddlužení: Romana Růžičková, Protivín (28 INS 1685/2012, přezkum 3. dubna od 16 hodin), Danuše Ludvíková, Písek (25 INS 20024/2011, přezkum 11. dubna v 9.15), Jiří Bezkočka, Staré Hobzí (25 INS 1037/2012, přezkum 11. dubna v 8.30), Pavla Hadravová, Bavorov (25 INS 24557/2011, přezkum 4. dubna ve 13.15). Oddlužení splátkami: Zuzana Volková, Tábor (28 INS 21895/2011), Roman Škréta, Tučapy (28 INS 20232/2011).