Zamítl návrh Basketbal Strakonice, spol. s r. o. v likvidaci (25 INS 779/2012). Podle jednatele byla činnost společnosti ukončena v roce 1999. Nejsou k dispozici doklady, nebyl zjištěn žádný majetek, dva věřitelé se hlásí o 223 010 korun.

Zamítnut je i návrh Pleša M. S. T., v. o. s. v likvidaci, Vodňany (25 INS 23974/2011), kde rovněž není co zpeněžit. Posléze zamítnut je návrh COMET, spol. s r. o. v likvidaci, České Budějovice (28 INS 1776/2012), kde pět věřitelů chce celkem 1,65 milionu.

Soud zamítl návrh Romana Sychry, Přerov (28 INS 9757/2011), na povolení oddlužení a prohlásil na jeho majetek nepatrný konkurz,. Vzhledem k aktuálním příjmům by nesplatil v pětileté lhůtě požadovaných 30 procent pohledávek. Navíc soud dovozuje nepoctivý záměr dlužníka z toho, že v návrhu vyčíslil své závazky na 135 141 Kč, ale u přezkumu uznal závazky za více než milion.

Soud souhlasí s tím, aby správce podstaty Roberta Havelky, Pelhřimov (11 K 32/2007), vydal oddělenému věřiteli České spořitelně výtěžek zpeněžení věcí dlužníka ve výši 1 631 000 Kč. Věřitelé II. třídy pak budou uspokojeni do výše 0,77 procenta nároků částkou 183 681,88 koruny. ČSOB Leasing tak tratí přes pět milionů, D. S. Leasing skoro šest, ČSOB 3,4 atd. Výnosy zpeněžení majetku dlužníka činily 2,4 milionu.

Povolená oddlužení splátkami: Marie Kritzenberger, Stráž nad Nežárkou (25 INS 20621/2011), Vladimíra Trunečková, České Budějovice (25 INS 20996/2011), David Vostrý, České Budějovice (25 INS 18974/2011).