Zahájená řízení: Jan Furiš, Přídolí (26 INS 19´0724/2013), Josef Kratochvíl, Blatná (26 INS 10622/2013).

Věci Romany a Lubomíra Ladických, Mirovice, byly spojeny pod 26 INS 7183/20213, věci Antonína a Věry Bledých, Větřní, pod 25 INS 31555/2012. Soud jim nařídil složit zálohu 10 000 Kč..

Doplnit návrhy mají Pavel a Marie Duškovi, Horní Planá (27 INS 10558 a 10545/2013), Karel Mazanec, Tábor (25 INS 19551/2013). Pro neúplnost je odmítnut návrh CB hotels, s. r. o., České Budějovice (25 INS 1490/2013).

Povolená oddlužení: Petr a Jana Holých, Velešín (27 INS 29857/2012, přezkum 17. června v 8.30), Pavel a Jana Bláhovi, Kaplice (25 INS 28604/2012, 29. května ve 13.30), Olga a Jan Trojanovi, Dírná (25 INS 30349/2012, 29. května ve 14), Zdeňka Křišťanová, Prachatice (25 INS 26885/2012, 29. května ve 14.30).

Oddlužení splátkami: Martin a Andrea Haškovi, Nová Bystřice (27 INS 23100/2012).