Zahájené řízení: Aleš Vrzák, Pelhřimov (26 INS 8020/2012).

Návrhy Josefa a Marcely Tejneckých, Dolní Dvořiště (26 INS 7860 a 7857/2012),  Jiřiny Kubešové, Albrechtice nad Vltavou (25 INS 4215/2012), a Jana Pražáka, Obrataň (25 INS 24458/2011), soud odmítl pro neúplnost. Simona Laliková, Sez. Ústí (25 INS 7994/2012), a Tomáš Barantál, Borová Lada (25 INS 5488/2012), mají návrhy doplnit. STAVOS HB, s. r. o. v likvidaci, Humpolec (28 INS 4731/2012), má zaplatit zálohu 20 000 korun, Sokromá Bezpečnostní Agentura Nemesis, s. r. o. v likvidaci, Vlastec (28 INS 22973/2011), záiohu 10 000 korun..

Konkurz je prohlášen na majetek Stavinvest Q, s. r. o., Písek (27 INS 5063/2012). Přezkum bude 28. května od 8 hodin. Konkurz je prohlášen také na majetek Martina Schertlera, Strakonice (27 INS 1044/2012). Po návrhu Komerční banky požádal dlužník o povolení oddlužení, ale návrh nedoplnil. Přezkum bude 28. května v 8.45 hodiny. Konkurz na majetek Petra Marhouna, Slavonice (25 INS 4/2011), bude veden jako nepatrný.

Povolená oddlužení: Antonie Duchoňová, Suchdol nad Lužnicí (25 INS 1461/2012, přezkum 23. května v 9), Tomáš Váňa, Písek (27 INS 5620/2012, přezkum 25. května v 9).

Oddlužení splátkami: Jaroslava a Jiří Červenkovi, Lnáře (26 INS 214014/2011) – s přispěnín 3000 Kč od další osoby, Jana Kalianková, Vodňany (27 INS 24080/2011), Pavel a Jaromíra Šmídovi, Jindřichův Hradec (28 INS 21307/2011) – s přispěním 2000 Kč od další osoby, Lenka a Miroslav Kubíkovi, Kaplice (25 INS 19851/2011).

Soud povolil oddlužení zpeněžením majetkové podstaty - poloviny nemovitosti v Čelkovicích - a splátkami Jiřímu Tupému, Tábor (27 INS 24547/2011). S takovým způsobem, kdy k uspokojení pohledávek poslouží zpeněžení aktiv dlužníka, který přitom zároveň „obětuje“ část svých příjmů budoucích (míra, v jaké dojde keí srážkám z příjmu dlužníka, bude záviset na průběhu a výsledku zpeněžení nemovitosti), zákon nepočítá. Ustupuje s ním do pozadí zamýšlený sociální aspekt oddlužení, nicméně dle názoru insolvenčního soudu nelze nevyhovět návrhu, kterým se dlužník snaží zajistit maximální uspokojení svých věřitelů, tedy dostát všem svým závazkům, řekl soud a nezvyklé oddlužení povolil.