Jak v průběhu řízení oznámil věřitel Leasing – star s pohledávkou za více než 540 000 Kč, dlužníci převedli 2. července 2012 svůj byt na syna a den nato podali návrh na povolení oddlužení. Soud v tom spatřil nepoctivý záměr dlužníků a rozhodl o prohlášení konkurzu.

Zdychyncovi se odvolali a tvrdili, že nikoho nechtěli poškodit, měli čisté úmysly a pouze jednali nerozvážně a v pro ně velmi vypjaté situaci. Na zmíněném bytě vázne zástavní právo Leasingu, takže míní, že jeho práva nemohli zkrátit. Se synem se dohodli, že jim nemovitost převede zpátky. Předložili kopii návrhu na vklad vlastnického práva z 5. září, na základě kterého by se opět měli stát vlastníky bytu.

Dle přesvědčení odvolacího soudu dosavadní průběh insolvenčního řízení nasvědčuje spíše tomu, že dlužníci svým chováním zřetelně projevují poctivý záměr napravit následky nezvládnutí své ekonomické situace. Lze prý očekávat, že i pro věřitele bude oddlužení výhodnějším řešením jejich úpadku.

Odvolací soud dospěl k závěru, že dřívější konání dlužníků sice mohlo navenek vykazovat rysy nepoctivosti, nicméně při zvážení zmíněných skutečností dovozuje, že je namístě umožnit dlužníkům, aby v blízkém budoucnu „svým zodpovědným a seriozním přístupem přesvědčili soud a zejména své věřitele o tom, že jejich snaha dostát v maximální možné míře svým závazkům je míněna skutečně upřímně, poctivě a se vší vážností". Kdyby se v průběhu dalšího řízení ukázalo, že odvolací soud se ve svém úsudku zmýlil a že dlužníci nepřistupují k oddlužení dostatečně svědomitě nebo poctivě, může kdykoliv později dojít ke změně způsobu řešení jejich úpadku.

Vrchní soud dále potvrdil rozhodnutí o odmítnutí návrhu Miroslava Hrstky, Ratibořské Hory (26 INS 8623/2013), pro neúplnost.

Z dalších rozhodnutí

Konkurz na majetek Václava Čondla, Lhenice (26 INS 9188/2013), bude projednáván jako nepatrný.

Správce majetku Eriky Rybové, Strakonice (28 INS 9646/2011), může prodat mimo dražbu byt dlužnice. Správce majetku Dany Janků, České Velenice (27 INS 20769/2012), může prodat mimo dražbu dům za minimálně 700 000 Kč. Správce AWK House Produktion, s. r. o., Strakonice (27 INS 16877/2012), může prodat movitý majetek úpadce odhadnutý na 1,8 milionu za minimálně 400 000 Kč. Správce majetku Stanislava Macků, Studená (26 INS 12986/2012), může prodat polovinu domu ve Světlé nejméně za 312 500 korun.

Správce majetku Bohuslava a Marie Hubičkových, Netolice (28 INS 7881/2012), může vydat věřiteli Central System výtěžek zpeněžení bytu dlužníků ve výši 171 565 Kč. Protože byt byl prodán za 430 000 korun, zbytek se vrací dlužníkům.

Podle konečné zprávy konkurzu Stavebniny Doospol, s. r. o. v likvidaci, České Budějovice (27 INS 4248/2011), byl jediný věřitel, Komerční banka, uspokojen do výše 100 procent nároků částkou 94 576 korun. Podle nové konečné zprávy byly příjmy v konkurzu na majetek Lenky Říhové, Písek (28 INS 8356/2011), ve výši 1 247 543,39 koruny, z nichž zajištěný věřitel dostal 979 284,33 Kč. Na ostatní nezbývá.

Zahájená řízení: Aleš Balada, Mladá Vožice (26 INS 27469/2013), Martin Suda, Strakonice (28 INS 27362/2013), Marie Mazancová, Dub (25 INS 27510/2013), Renata Boštíková, J. Hradec (25 INS 27471/2013), Vladislav Svoboda, Chrášťovice (26 INS 27612/2013), Hana Klofáčová, Čepřovice (28 INS 27604/2013), Miloslav Kadlec, Dačice (26 INS 27603/2013), Monika Klásková, Zdíkov (27 INS 27622/2013, její manžel Libor, 27623, má návrh doplnit).

Věci Tomáše a Jany Schmidtových, J. Hradec, byly spojeny pod 26 INS 21396/2013, Lenky a Jana Blažkových, Božejov, pod 27 INS 17650/2013, Moniky a Jaroslava Knotkových, Žirovnice, pod 26 INS 23051/2013. Marty a Václava Paarových, Slavonice, pod 26 INS 19723/2013.

Jiřímu Huňovi, Nová Pec (28 INS 30534/2012), soud upřesnil povinnost složení zálohy na 45 000 Kč.

Povolená oddlužení: Kateřina Maliňáková, J. Hradec (26 INS 23248/2013, přezkum 14. listopadu v 11.15), René a Hana Ertlovi, Nová Ves (26 INS 14037/2013, 18. listopadu v 8.10), Pavel Hrůza, Bernartice (26 INS 25564/2013, 14. listopadu v 11.30), Klára Götzová, J. Hradec (26 INS 23737/2013, 18. listopadu v 10.15), Michael Wiedermann, Dubičné (26 INS 20825/2013, 18. listopadu v 8), Vlasta Habichová, Pelhřimov (27 INS 6663/2012, 21. října ve 13).

Oddlužení splátkami: Jan Vorhemus, J. Hradec (25 INS 9814/2013), Veronika Šilhanová, Prachatice (28 INS 16178/2013), Lukáš Švec, Lhenice (27 INS 30038/2012) – s darem 3000 Kč, Stanislav Kaprál, Chýnov (25 INS 6153/2013) – s plněním 2200 Kč od další osoby.