Zahájená řízení: Milušr Jonáková, Pelhřimov (26 INS 74/2012), František Zajíček, Kaplice (28 INS 123/2012), Marika Bazsóvá, Kaplice (25 INS 125/2012), Pavlína Kutišová, Humpolec (26 INS 126/2012),, Jiří Malec, Studená (27 INS 129/2012). Věci Petra a Martiny Rusínových, Písek, soud spojil pod číslo 26 INS 21692/2011, věci Jana a Vlastimila Effenbergerových, Písek, pod 27 INS 14929/2011.

Doplnit návrhy mají Marren, s. r. o., Tábor (27 INS 23479/2011), Jaroslav Klích, Volyně (25 INS 159/2012), Petr Šístek, Dub u Prachatic (28 INS 138/2012).
Pro neúplnost soud odmítl návrhy Petra Mašáta, Pacov (28 INS 72/2012), Petra Krsteva, Bělčice (27 INS 75/2012), Milana Vrzala, Tábor (28 INS 22465/2011), Františka Floriána, Český Krumlov (25 INS 21309/2011). Pro zpětvzetí návrhu zastavil řízení s CTS plus, v. o. s. v likvidaci, Češnovice (28 INS 22587/2011).

Věřitelé ing, Ivana Slance, České Budějovice (11 K 11/97), si rozdělí ještě 757 170 korun k dosud vyplaceným 1,1 milionu, takže jejich uspokojení dosáhne 36,77 procenta nároků. Zpeněžením podstaty bylo získáno 2,5 milionu.

Soud povolil správci majetku Marie Jindrové, České Budějovice (28 INS 6182/2011), vydat oddělenému věřiteli Komerční bance výtěžek zpeněžení poloviny domu a pozemků dlužnice v Nedabyle ve výši 292 800 Kč. Banka si nemovitostmi zajišťovala jednomilionovou pohledávku. Komerční bance vydá správce majetku Jiřího Sedláčka, Blatná (28 INS 3022/2010), také výnos zpeněžení poloviny domu a nemovitostí ve výši 237 623,60 koruny. Bance nemovitosti prodané za 300 000 jistily pohledávku 1,13 milionu.

Povolená oddlužení: Eva Némethová, Trhové Sviny (28 INS 19636/2011, přezkum 2. března od 9 hodin), Jiří Jelínek, Jistebnice (28 INS 19507/2011, přezkum 14. února v 10.45).