Zahájená řízení: Jana Švecová, Pelhřimov (27 INS 20132/2011), Jana Svobodová, Tábor (26 INS 20131/2011), Doplnit návrhy mají Jiřina Kubešová, Albrechtice n. Vlt. (26 INS 19976/2011), Pila Koroseky, s. r. o., Černá v Poš. (28 INS 19956/2011), Martin Mašek, České Budějovice (25 INS 20148/2011), DIZ Tábor, a. s. (28 INS 19897/2011).
Pro neúplnost jsou odmítnuty návrhy Petra Nováka, Písek (25 INS 20130/2011), a Františka Floriána, Český Krumlov (28 INS 20135/2011).

Soud zjistil úpadek Pospol Strakonice, s. r. o. (28 INS 14872/2011). Společnost se nevyjádřila k insolvenčním návrhům MK Oil a dalšího subjektu. Přezkum bude 3. ledna od 9 hodin.

Věřitelům Vlasty Divišové, Pacov (26 INS 3183/2009), bude vyplaceno ještě 75 150 korun. K navýšení podstaty došlo srážkami ze mzdy dlužnice od května do října 2011.

Povolená odlužení splátkami: Tereza Kondrátová, České Budějovice (25 INS 13334/2011), Květoslav Fuks, Ostrovec (26 INS 8868/2011), s přispěním 300 Kč od další osoby.