Ve druhém případě bude schůze věřitelů 6. dubna v 10 hodin, přezkum pohledávek 4. května v 9 hodin.

V řízení s úpadcem Majordomus gastro, s. r. o., Č. Budějovice (27 INS 1627/2009), soud povolil insolvenčnímu správci prodat mimo dražbu veškerý movitý majetek dlužníka, vybavení kuchyně, za nejméně 9,7 milionu korun věřiteli City Center CB, s. r. o. V jeho objektu se kuchyně úpadce nachází.

Další řízení

Soud uložil úpadci Fores, a. s., Č. Budějovice (27 INS 1027/2010), zaplatit 50 000 Kč zálohy na řízení. P. K. B. Glass, s. r. o., Č. Velenice (27 INS 816/2010), musí zaplatit stejnou částku.

Soud zahájil řízení s Vilémem Duchoněm, Písek (26 INS 1328/2010), s Ekol Gas PB, s. r. o., Písek (28 INS 1297/2010), a s Hanou Brčákovou, Soběslav (26 INS 787/2010). Té uložil návrh doplnit. Pro neúplnost odmítl soud návrhy AB Ventures, spol. s r. o., Č. Budějovice (26 INS 7929/2009), a BWM CZ, s. r. o., Litvínovice (27 INS 1341/2010). Pro zpětvzetí návrhu zastavil řízení s Miroslavou Jandovou, Milevsko.

Oddlužení má povoleno Martina Šimková, Č. Budějovice (27 INS 6710/2009), která by měla z mateřské, z dohody o provedení práce a z příspěvku manžela na tyto účely být během 60 měsíců schopna uhradit nejméně 30 procent svých závazků. Jan Kravar, Nová Bystřice (27 INS 5100/2009), bude naopak oddlužen zpeněžením majetkové podstaty, jak si to přál jediný z jeho věřitelů, který dorazil na soudem svolanou schůzku.