Je tomu tak v případech T–M, spol. s r. o. v likvidaci, Pelhřimov, kdy jediným majetkem by mohl být Ford Transit z roku 1993, ale ten se nepodařilo nalézt. Dva věřitelé tratí 8374 Kč. Obdobně žádný majetek nemá společnost Vratočuč, s. r. o. v likv., Týn n. Vlt., kde šest věřitelů chce 187 378 Kč (nejvíc správa sociálního zabezpečení téměř 130 000). Nebude ani konkurz na Star Moda, s. r. o. v likv., Č. Budějovice. Likvidátor nemá k dispozici účetnictví, z firmy s ním nikdo nekomunikuje, jeden společník je v Turecku, druhý v Ázerbájdžánu, třetí menšinový uvádí adresu v Č. Budějovicích. Nebyl zjištěn žádný majetek, z pěti věřitelů s pohledávkami celkem za téměř 400 000 Kč je největším GE Money Multiservis.


Posléze soud zamítl návrh na konkurz na Excelent Stav, s. r. o., Prachatice. Podal jej exekuční správce ustavený k výkonu rozhodnutí prodejem podniku, z něhož má být uspokojena pohledávka Šumstavu, a. s., ve výši 1339 Kč. Statutární orgán povinného odmítl se správcem spolupracovat, není k dispozici účetnictví, nebyl zjištěn žádný majetek.


K návrhu dlužníka je prohlášen konkurz na majetek dlužníka STA–ZA Vimperk, s. r. o. (12 K 53/2007).