V případě úpadku VOS, Sv. Jan činily příjmy 154 066 korun. Na věřitele II. třídy zbylo 60 626 Kč.


Zpeněžení majetku dlužnice Marie Kloudové–Fama, Písek vyneslo téměř 8,6 milionu korun (nemovitosti 6,7 mil.). Oddělený věřitel převzal 4,65 milionu, na II. třídu připadá bezmála milion.


V konkurzu Debry Písek, bylo získáno 178 299 korun, k uspokojení věřitelů je 93 000 – na 2,62 procenta nároků. Nic nezbylo na věřitele úpadce CRU, s. r. o. Písek, kde příjmy dosáhly téměř 960 tisíc Kč. Obdobně v konkurzu Miloslava Gaiera, Vimperk byl majetek zpeněžen jen za 46 772 Kč, když pohledávky za téměř čtvrt milionu musely být z podstaty vyloučeny.


Alespoň na 0,65 procenta pohledávek zbylo II. třídě v konkurzu Vlastimila Ježka, Kaplice. Zpeněžením majetku bylo získáno 585 612 korun, oddělený věřitel ČSSZ dostal 44 341 Kč, bývalí zaměstnanci 171 677 Kč a na ostatní zbylo 114 569 korun. Správa sociálního zabezpečení tak ze zbytku nároku ve výši 14 milionů dostane 79 571 Kč atd.


Soud povolil vyrovnání dlužníku WEP Werbemittel, s. r. o., Volary. Společnost sdělila, že výrazně snížila náklady na pronájmy, snížila počet zaměstnanců a získala smlouvy s velkými reklamními agenturami. 35 procent pohledávek chce uhradit do roka, sto procent pak do dvou let.


K návrhu dlužníka prohlásil soud konkurz na majetek Ponte, s. r. o. v likv., Planá n. Lužnicí.


Pro nedostatek majetku zamítl návrhy na Mibella, spol. s r o. v likv., Rudolfov, na UM–Trans, s. r. o. v likv., Stráž n. Než. (šest věřitelů chce 1,32 mil. korun a 420 eur).