Soud rekapituloval vývoj od prohlášení konkurzu na majetek dlužníka loni 11. ledna. Senior dům slouží jako zajištění pro pohledávku prvního věřitele v pořadí, kterým je  Nova Ljubljanska banka jako postupník NLB Factoring Ostrava. Druhým v pořadí na tentýž majetek je Moravský peněžní ústav – spořitelní družstvo (MPÚ).

Oba zajištění věřitelé dali správci shodný pokyn ke zpeněžení Senior domu formou veřejné dražby.  Nejnižší podání bylo stanoveno na 350 milionů. Loni v červenci se k dražbě nedostavil žádný dražitel. .Od této doby se konaly v souladu s pokynem obou zajištěných věřitelů další tři dražby a pro nezájem bylo nejnižší podání  postupně snižováno až na 235 milionů. S tím nesouhlasil MPÚ a dražba avizovaná na 9. září se nekonala. Den poté na schůzce za přítomnosti soudce Ljubljanska banka a třetí zajištěný věřitel Engler Grundbesitz CZ chtěli v prodeji pokračovat za stejných podmínek, ale MPÚ opakoval námitky a mínil, že prosté a neustálé snižování minimální vyvolávací ceny neznamená, že dojde k získání dalších zájemců. Má je proto zanepřijatelné. Dosavadní způsob nabízení majetku považuje za nedostatečný.

Navrhl, aby byli osloveni i zástupci obchodních komor v Rakousku, SRN a Rusku, a sdružení regionálních realitních kanceláří na území SRN a Rakouska. Stanovená minimální cena má být navýšena. Podmínky navrhované dražby dle věřitele nejsou v zájmu věřitelů.

Podle banky, které přísluší jako prvnímu zajištěnému věřiteli udělovat správci pokyny, ale nyní stanovené nejnižší podání odpovídá tržní hodnotě nemovitosti stanovené znalcem pro potřeby trestního stíhání Stanislava Snášela na 236 320 000 Kč.

Soud tedy respektoval pokyn tohoto věřitele. Uzavřel, že je ve společném zájmu všech věřitelů. Zvážil i to, že se jedná o specifický objekt poskytující sociální a zdravotní služby seniorům, který je z podstatné části obsazen klienty, a rozhodl, jak uvádíme v úvodu.

Další rozhodnutí

Soud zjistil úpadek Nova projekt, s. r. o., České Budějovice (26 INS 17234/2013), a svolal věřitele na 18. listopad od 9 hodin mj. k rozhodnutí o způsobu řešení. Návrh podal bývalý zaměstnanec. Dlužník jako důvod neuhrazení závazků uvedl, že mu investor CB City Park zastavil pravidelné platby. Avizoval jiné smlouvy a sdělil, že závazky uhradí nejpozději v červenci. V termínu ale soudu nic dalšího nesdělil a na jednání se nedostavil.

Zjištěn je také úpadek Invo CB, s. r. o., Lišov (26 INS 9198/2013, schůzka věřitelů 18. listopadu ve 13 h). Návrh podali dva bývalí zaměstnanci, na úřad práce se ale obrátilo celkem 14 lidí. Správce sdělil, že od května je novým jednatelem a společníkem dlužníka maďarský občan a změnilo se i sídlo firmy.

Další úpadek soud zjistil v případě Technostore, s. r. o., České Velenice (26 INS 21030/2013), který se nevyjádřil k vícemilionové pohledávce Nypro hutní prodej. Schůze  věřitelů bude 18. listopadu v 10.45.

Soud odmítl povolit oddlužení Janu Šimanovi, Chotoviny (26 INS 16802/2013), a na jeho majetek prohlásil konkurz. Přezkum bude 18. listopadu ve 13.30. Závazky dlužníka pocházejí z podnikání, v němž chce úpadce podle svých slov i pokračovat.

Soud zrušil povolení oddlužení Michala Berana, České Budějovice (25 INS 9058/2011), a na jeho majetek prohlásil nepatrný konkurz. Správce sdělil, že dlužník platil věřitelům  nepravidelně jen čtyřikrát, neposkytuje přehled o svých příjmech a je nekontaktní.

Soud vzal na vědomí oddlužení David Vostrého, České Budějovice (25 INS 18974/2011). Věřitelům uhradil za 181 měsíců splátkami pohledávky v plné výši.  Oddlužen je i Petr Novák, Písek (26 INS 20713/2011), který rovněž splnil své závazky v plné výši.

Správce majetku Jiřího Frassla, Nová Bystřice (25 INS 12308/2012), může prodat byt a část nemovitosti dlužníka za nejméně 470 000 korun. Správce majetku Jiřího Ketnera, Tábor (27 INS 11833/2010), může vydat České spořitelně výtěžek zpeněžení dvou budov a pozemků dlužníka v Zárybničné Lhotě ve výši 736 087 korun.

Zahájená řízení: Milan a Hana Holických, J. Hradec (25 INS 26029 a 26030/2013), Tomáš Pospíchal, Planá nad Lužnicí (25 INS 25904/2013), Daniel Kropáček, Benešov nad Černou (27 INS 26058/2013), Šimon Bauer, Vimperk (27 INS 25886/2013), Radek Fajfárek, Loučovice (25 INS 26158/2013), Vladimír Soudek, Suchdol nad Lužnicí (25 INS 26142/2013), Ivana a Miroslavi Fojtovi, Soběslav (26 INS 26160 a 26159/2013), Jolana Karalová, Bujanov (26 INS 26143/2013).

Doplnit návrhy mají Radek Bártů, Milevsko/Svitavy (26 INS 26045/2013), Hana Bečvářová, Veselí nad Lužnicí (26 INS 26036/2013), Josef Kužel, Horní Stropnice (27 INS 26037/2013).

Zálohu 10 000 korun mají složit Věra a Alois Gruntovi, Pluhův Žďár (26 INS 13283/2013). Rudolfu Kirlimu, Lenora (26 INS 19863/2013), Vrchní soud prodloužil termín složení zálohy 50 000 Kč.

Povolená oddlužení: Anežka Hancová, Týn nad Vltavou (25 INS 10252/2013, přezkum 30. října ve 13.45).

Oddlužení splátkami: Dana a Karel Tomanovi, Vimperk (25 INS 86/2013) – s darem 4500 Kč, Jana Vachtová, Štěkeň (27 INS 32092/2013), Monika Machatová, Boršov nad Vltavou (27 INS 32370/2012), Kamil a Martina Mikovi, Humpolec (27 INS 2158/2013).