Řada z nich se snaží zvýšit si kvalifikaci v různých rekvalifikačních či vzdělávacích kurzech. Některé z nich jsou šité ženám přímo na míru.


Pro ženy po mateřské dovolené, nezaměstnané, ženy bez vzdělání, samoživitelky, ale zároveň i pro začínající či budoucí podnikatelky je určen bezplatný vzdělávací kurz Uplatnění žen na trhu práce. Ten začne během podzimních měsíců v osmi velkých městech republiky, v jižních Čechách v krajských Českých Budějovicích v listopadu.


„Kurz je určen všem ženám v aktivním věku, které chtějí zvýšit svou šanci uplatnění na trhu práce. Souběžně nabízí vzdělávání zaměstnankyním i podnikatelkám. V základním balíčku kurzu jsou témata jako komunikační, prezentační, manažerské a obchodní dovednosti, ekonomické myšlení, právní povědomí i základy marketingu. Podnikatelky se s nimi v kurzech seznamují podrobněji,“ uvedla Jana Popovičová z obecně prospěšné společnosti Prosperita, která kurzy pořádá.


Rozsah kurzů se proto pro obě skupiny liší – pro zaměstnankyně je osm vyučovacích dnů, pro podnikatelky celkem patnáct, vždy po osmi hodinách. V praxi to znamená jeden až dva dny výuky v měsíci. Díky podpoře evropských fondů je kurz zdarma a zdarma jsou i náklady spojené s jeho účastí – ubytování a stravování i hlídání dětí v době výuky. Víc informací o kurzech mohou ženy získat na telefonním čísle 242 480 242 nebo e-mailem info@prosperita-ops.cz.
Ředitel českobudějovického úřadu práce Ivan Loukota vzdělávací kurzy vítá. „Ženy a zejména maminky s dětmi jsou skupina, která má na trhu práce nejhorší možnosti uplatnění. Zaměstnavatel od nich očekává, že budou mít řadu dovedností, které jsou nezbytné k výkonu čím dál složitějších činností. Věřím, že kurzy pomohou k tomu, aby třeba žena po mateřské dovolené nepřišla na úřad práce, ale našla si pracovní uplatnění za peníze z unie.“