Naznačil to ministr zemědělství Ivan Fuksa na výstavě Země živitelka.

Fuksa upozornil, že dotace vytvářejí v současnosti zisk v zemědělském sektoru až ze 70%. Za rok 2010 činil zisk v oboru 6,5 miliardy korun. Fuksa si ale myslí, že jednak jsou dotace samy o sobě rizikové a do budoucna i ohrožené, a jednak by měly být přesměrovány. „Dotační tituly by měly podporovat domácí zpracování suroviny,“ řekl Fuksa a dodal, že velká část tuzemské produkce se nezpracovaná vyváží za hranice a do České republiky se vrací jako hotové výrobky.

Ministr ale blíže nespecifikoval, jestli by to znamenalo, že by dotace směřovaly i zpracovatelům nebo by byly podmíněny pro zemědělce tím, kam prodají svou produkci. „Je to jedno, pro koho to půjde,“ reagoval na dotaz Deníku Fuksa a připojil, že by se mělo pomáhat i drobným zemědělcům proto, aby se více prosadil takzvaný prodej ze dvora.

Zemědělci ale vývoz obhajují. „Budeme to bedlivě sledovat,“ uvedl Zdeněk Houška z mlékařského družstva JIH ohledně výroků ministra o dotacích. Houška zdůraznil, že vývoz nabízí zemědělcům lepší ceny, než jaké jsou v tuzemsku, a pomohl jim přežít období po vstupu do Evropské unie