V doprovodu zástupců místní Rady Oblastní hospodářské komory Pavla Sekyry, Lenky Hájkové a Veroniky Beierové zavítala Dagmar Škodová Parmová do Motoru Jikov, start-upové společnosti Zonepi Research zabývající se vývojem hardware a vzděláváním v oblasti robotiky a elektroniky a také místní pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Arrows. Nejen pro správu města, rozvoj a občanskou sounáležitost je velmi důležité znát jeho podnikatelské prostředí, vazby a souvislosti. „Chci s představiteli firem komunikovat, znát jejich starosti a těšit se i z jejich úspěchů. Zajímám se o možnosti spolupráce a příležitosti, kdy si můžeme být vzájemně prospěšní. Vždyť vytvářejí pracovní příležitosti pro občany našeho města, napomáhají jeho rozvoji a v neposlední řadě i přispívají k jeho dobrému jménu. Zejména ty velké exportní zviditelňují Budějovice na mapě světa, ale chceme být také městem pro byznys a rozvoj malých a středních podniků,“ uvedla primátorka.

Při osobní návštěvě se může nejlépe poznat provoz, historie i vedení firem. Vzniká prostor pro dialog, poznatky a náměty ke spolupráci. „Z návštěv jsem si odnesla příjemná poznání, že nadšení, lidský přístup a dobrá firemní kultura se dá aplikovat jak v malé, tak i velké společnosti,“ shrnula primátorka Dagmar Škodová Parmová.