ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.

Tři uchazeče o divokou kartu veřejnosti budeme postupně představovat na stránkách Deníku „V dnešní nelehké době, je více než kdykoliv předtím důležité pomáhat přímo lidem a komunitám po celé republice. Věřím, že díky naší podpoře pomůžeme pomoci místním organizacím a spolkům překonat složitou ekonomickou situaci,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Problém, o kterém se nemluví

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od nákup potřebného vybavení, přes vzdělávací projekty pro děti nebo seniory až po projekty zaměřené na ochranu životního prostředí. Právě jedním z takových projektů je třetí představený v Jihočeském kraji.

Uchazečem o divokou kartu je spolek Feliti club, který se snaží díky svému projektu na ochranu ptactva a drobných živočichů vrátit rovnováhu do české přírody. Nerovnováhu mají na svědomí toulavé kočky, které se geometrickou řadou množí. Hlad je nutí lovit, aby nasytily sebe a svá mláďata, což vede k dramatickému snižování stavů drobných živočichů a ptáků hnízdících na zemi. V rámci projektu se dobrovolníci z Feliti tomuto snaží předcházet a další množení toulavých koček humánně regulovat – kastracemi.

„V současné chvíli s námi spolupracuje 130 smluvních veterinářů a díky našemu programu bylo vykastrováno více než 4100 toulavých koček,“ říká Alena Pávková ze spolku Feliti.

Projekt Feliti je jedinečný projekt v ČR, který na tento problém nahlíží ze všech úhlů a snaží se ho řešit koncepčně.

Každý hlas se počítá
O tom, kdo získá divokou kartu, se rozhoduje právě teď na webu www.csobpomaharegionum.cz. Hlasovat pro projekt, který je ze tří nabízených nejzajímavější, je možné až do 20. května.  

Z hlasování vzejde vítěz, který se spolu s dalšími třemi projekty v každém kraji pokusí získat co možná největší finanční pomoc. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí podle toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Banka do každého regionu pošle 150 000 Kč.

Veřejnost bude moc projekty finančně podpořit od 2. června až do 3. července. A už 8. července budou známí ti nejúspěšnější. 

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 Kč.