Schválil konečné zprávy několika konkurzů. V případě Universal Export Import, s. r. o., Blatná (27 INS 1337/2008), činily příjmy 60,5 milionu. Po vyplacení mj. zajištěných věřitelů částkou 11,8 milionu a úhradě pracovně právních nároků zaměstnanců ve výši 11,6 milionu zbylo k rozdělení ostatním 6,57 milionu korun. Majetek úpadce Grundstav, s. r. o., České Budějovice (27 INS 2198/2009), vynesl 156 842,49 Kč. Pro věřitele je 72 065,41 koruny. Podle konečné zprávy byl majetek Václava Vorla, Kostelec nad Vltavou (/27 INS 137/2009), zpeněžen za 1,26 milionu, což stačilo na vyplacení zajištěných věřitelů částkou přes jeden milion.

Schválená oddlužení

Soud povolil oddlužení splátkami dalším dlužníkům. Některým přitom ke splnění podmínek museli přispět blízcí. Tak je tomu v případě Vlasty Minaříkové, Strakonice (27 INS 2153/2010), které vedle srážek ze starobního a vdovského důchodu bude její syn přispívat k plnění splátkového kalendáře částkou 1500 Kč měsíčně. Podobně Martině Opelkové, Benešov nad Černou (27 INS 5802/2010), pomůže k rodičovskému příspěvku závazek další osoby poskytovat jí po dobu insolvenčního řízení 3500 korun měsíčně.

Oddlužení splátkami mají povoleno i Květa a Kamil Rajkovi, Český Krumlov (26 INS 5148/2010, přezkum 6. října v 10.45), Jana Mikšovská, Prachatice (27 INS 2419/2010), Františka Kolářová, Český Krumlov (27 INS 3284/2010), Věra Reitingerová, Český Krumlov (27 INS 4277/2010). Oddlužen zpeněžením majetku – rodinného domu a pozemků – bude Štěpán Pivoňka, Netolice (27 INS 2619/2010).

Insolvenční řízení byla zahájena s Josefem Kuželem, Horní Stropnice (28 INS 9592/2010), a Stanislavou Škivrovou, Tábor (28 INS 9557/2010). Jaromír Henych, Prachatice (27 INS 335/2009), musí soudu dodat přehled všech příjmů za minulé období.