O této otázce budou diskutovat zítra přední čeští odborníci na celodenním výstavním semináři, který bude hostit Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Hlavním aktérem semináře je občanské sdružení Ekogen, které se zabývá zaváděním odpadních materiálů do stavebnictví.