Společnost OKNOTHERM je zavedeným výrobcem plastových oken, o její výrobky je velký zájem – postupně však firma musela řešit problémy s výrobní kapacitou. Řešením bylo rozšíření výrobních prostor a investice do nových technologií. „Nové technologie jsou energeticky méně náročné a dojde i ke snížení hlučnosti,“ uvedl majitel společnosti Jiří Krba.


Firma tak nejen zvýší výrobu a posílí svou konkurenceschopnost, ale přispěje i k lepšímu stavu životního prostředí. „Pozitivní vliv na životní prostředí a podpora zaměstnanosti, to jsou klíčová témata, která rozhodují o tom, kdo dotaci dostane a kdo nikoli,“ vysvětluje Martina Kučerová, ředitelka poradenské agentury G-PROJECT, která žádost o dotaci zpracovala.


Dalším klíčem k úspěchu je právě podpora nových technologií. V následujících sedmi letech přitom bude téma inovací stěžejní. Je na ně zaměřeno hned několik programů podpory. Firmy jako OKNOTHERM tak budou moci získávat prostředky na svůj rozvoj minimálně do roku 2013.


V současné době se již v nové hale pracuje a firma tak může uspokojit rostoucí poptávku. Podle majitele společnosti nebyla ani tak problémem vlastní stavba a instalace techniky, ale administrativa spojená s čerpáním dotace.


„Administrativa se může zdát žadatelům složitá, je ale potřebné, aby evropské fondy byly využity účelně, a k tomu slouží poměrně propracovaný systém kontrol,“ upozorňuje Martina Kučerová na další důležité pravidlo evropských fondů.


Konkrétně získala firma Oknotherm na svůj projekt s názvem Nákupem nové technologie a rekonstrukcí výrobních kapacit ke zvyšování produktivity společnosti dotaci ve výši přes 3,4 milionu korun ze Společného regionálního operačního programu.


Větší díl však musela sehnat firma z jiných zdrojů, podíl z evropského programu jí pokryl pouze 44 procent nákladů projektu, což je u dotací pro podnikatele obvyklé. „V některých programech ale může dotace pokrýt veškeré náklady,“ upřesnila ředitelka poradenské agentury.


Na obdobné projekty lze v novém programovacím období 2007 – 2013 získat dotace především z Operačního programu Podnikání a inovace. Více se dozvíte na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz.


Seminář o evropských fondech se koná 17. května v Písku. Je třeba se přihlásit na telefonu 386 353 242 či e–mailu sekretariat@g-project.cz. Více na adrese http://partnerstvi.kraj-jihocesky.cz.