Zahájená insolvenční řízení: Marie Lošťáková, Prachatice (26 INS 15161/2011), Jaroslava Zachová, Velešín (25 INS 15143/2011), Desiderius Dunka, Český Krumlov (25 INS 15203/2011). Doplnit návrh má Josef Hronek, Strunkovice nad Blanicí (26 INS 15245/2011). Věci Michaely a Petra Mastiliakových, Č. Budějovice, byly spojeny pod číslo 26 INS 7736/2011.

Zahájena byla rovněž řízení se subjekty Piraňa Praha, s. r. o. v likvidaci, Nová Bystřice (27 INS 15200/2011), a Inter Security Service, spol. s r. o. v likv., Č. Budějovice (28 INS 15201/2011). Jejich věřitele soud vyzval k podání informací o případném majetku těchto dlužníků. Soud zastavil řízení s Karlem Chromým, Č. Budějovice (26 INS 5135/2011), pro nezaplacení zálohy 20 000 korun. Proti zamítnutí jeho návrhu na splátky ve výši, která by neplnila podmínku rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení, se neodvolal.

Majetek Zemědělského družstva Osek (12 K 263/2006) vynesl 1,92 milionu korun. To umožní uhradit pohledávky za podstatou ze 34,02 procenta, na věřitele nezbylo nic.