Platy v regionu rostly nejrychleji v Česku, konkrétně o 9,2 procenta, když republikové tempo růstu dosáhlo 7,8 procenta. Podle výše průměrné mzdy patří jižním Čechám až osmé místo mezi třinácti kraji a Prahou. Mzdy na jihu Čech se dlouhodobě řadí mezi nejnižší v zemi. Oproti obyvatelům Karlovarského kraje, kteří dostávají vůbec nejméně, vydělávají jihočeští zaměstnanci jen téměř o 1000 korun více. Za Pražany s nejvyššími platy zaostávají o 8000 korun. Rozdíly v platech budou podle ekonomů trvat, protože každý kraj má nastaveny určité mzdové hladiny. V jižních Čechách za nízké mzdy může malý počet velkých firem i zemědělský charakter kraje. Zemědělství, myslivost a lesnictví patří k nejhůře placeným odvětvím.