Z toho zisk z provozu pod konkurzním správcem do 31. srpna 2008 činil 239 000 korun. Pohledávku ve výši přes 161 milionů z titulu zhodnocení nemovitosti, v níž společnost podnikala, pražské soudy shledaly neexistující. Výnos z konkurzu tak umožní uspokojit pohledávky za podstatou z 85,17 procenta, jinak nestačí ani na náklady řízení.

V konkurzu Grundstav, s. r. o., České Budějovice (27 INS 2198/2009), jsou příjmy 156 842,49 koruny, pro věřitele je 72 065,41 Kč. Podstata úpadce Slavcar, s. r. o., České Budějovice (12 K 138/2002), vynesla přes 4,16 milionu. Oddělení věřitelé získali 2,62 milionu, ostatní si rozdělí 537 441,12 koruny. Majetek Marka Edera, Pelhřimov (11 K 10/2005), byl zpeněžen za 530 020 korun, k rozvrhu je 257 131 Kč. Konkurz na Václava Vorla, Kostelec nad Vltavou (27 INS 137/2009), vynesl přes 1,26 milionu. Oddělení věřitelé dostali přes milion, dalším nezbylo nic. Pro nedostatek majetku soud zrušil konkurz na Stavitelství Havlíček, s. r. o., Č. Budějovice (26 INS 1631/2009). Příjmy byly 66 060,63 koruny, 52 věřitelů přihlásilo pohledávky za 28,7 milionu.

Z dalších řízení

Zamítnut je návrh na povolení reorganizace Seva – CB, a. s., České Budějovice (27 INS 1739/2010). Na její majetek soud prohlásil konkurz. Dlužník pohledávky věřitelů odmítl, tvrdí, že nezastavil platby a ze sjednaných zakázek může dluhy hradit, ale podmínky pro reorganizaci nejsou splněny: neměl obrat přes sto milionů a sto zaměstnanců, ani nepředložil reorganizační plán.

Soud zahájil insolvenční řízení s Václavem Vávrou, Č. Budějovice (25 INS 8364/2010), a se Stanislavou Škivrovou, Tábor (27 INS 8430). BWM CZ, s. r. o., Litvínovice (25 INS 7112/2010), a Lukáš Březina, Putim (28 INS 8472/2010), musí návrhy doplnit.

Zjištěn je úpadek Pavla Kratochvíla, Strakonice (27 INS 8846/2009). K návrhu věřitele Fincom z rozhodčího nálezu o povinnosti dlužníka zaplatit 542 553 Kč se dlužník nevyjádřil a další jeho věřitelé potvrdili, že za ním rovněž mají pohledávky. Schůze věřitelů bude 23. září v 8.30. Oddlužení mají povoleno Jaroslava Lakatošová, Č. Krumlov (27 INS 6413/2010), Monika Müllerová, Bechyně (28 INS 7355/2010, schůze věřitelů 13. září v 9.30), a Josef Kouba, Strakonice (28 INS 7436/2010, schůze 7. září v 9.45).