Do pojištění podnikatelských rizik je obvykle zahrnováno pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, právní ochrany a finančních ztrát.


U majetku se rozlišuje živelní pojištění, které kryje škody způsobené požáry, povodněmi, vichřicí, blesky či výbuchy a technické pojištění na strojní, stavební a montážní rizika.

Pojistky na stroje i vozidla

„Protože přibývá přírodních katastrof, stoupá zájem o živelní pojištění. Mnoho podnikatelů si také nechává pojistit stroje a vozidla,“ uvedla obchodní ředitelka Vlasta Kylbergerová z jihočeské agentury pojišťovny Kooperativa. Upřesnila, že Kooperativa jako jediná na českém pojistném trhu má živelní pojištění zahrnuto bezplatně ve valné většině pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidel, které je všeobecně známé jako povinné ručení.


Pod majetkové pojištění spadá také pojištění přerušení provozu, kdy je uhrazen podnikateli zisk, o který přijde po dobu obnovy pozastaveného provozu, a náklady, které musí vynakládat i v době, kdy je podnik mimo provoz. Tvoří je například nájemné, odpisy a mzdy. „Pronajímatelé nemovitostí si mohou samostatně pojistit ušlé nájemné,“ upřesnil mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.


Pro lékaře, advokáty, notáře, stomatology, potápěče, architekty, soudní znalce, daňové poradce i auditory je určeno pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti, zvané jako profesní odpovědnost. Snižuje ušlý zisk a vynaložené náklady v době přerušení provozu kvůli škodě na zdraví nebo věcné škodě.


„U nás si je nejvíc sjednávají lékaři a stomatologové, a to jak individuálně, tak prostřednictvím takzvaných rámcových smluv, které máme sjednané s Českou lékařskou komorou i s Českou stomatologickou komorou. Jejich členové se mohou do tohoto pojištění přihlásit jednodušeji a levněji,“ podotkla Kylbergerová.


Pojišťovna může nahradit i škodu, kterou způsobí firmě zaměstnanec porušením povinností během plnění pracovních úkolů. „Toto pojištění si sjednávají většinou zaměstnanci, aby je předepsaná úhrada škody tolik nebolela,“ řekl manažer pro pojištění podnikatelů Jiří Tůma z České podnikatelské pojišťovny v Českých Budějovicích.


Nejvíc lidí má nyní v této pojišťovně zájem o smlouvu, která řeší odpovědnost podnikatele vůči třetím osobám. Čím dál víc podnikatelů začíná zjišťovat, že nestačí jen chránit si vlastní majetek. „Když někomu spadne ze střechy na hlavu kladívko stavební firmy, nebo na někoho spadne špatně podřízlý strom, může být finanční vypořádání s postiženými nákladnější než obnovení vyhořelé firmy,“ srovnává Tůma, podle něhož jsou pojistné částky směšnou sumou proti vysokým náhradám vzniklým neúmyslným selháním.


Podle pojišťoven je vývoj poptávky o jejich služby slibný. „V poslední době se zásadně změnil postoj tuzemských podnikatelů. Stále více si uvědomují, jaké riziko jejich firmám hrozí,“ potvrdil Bálek.