Nové možnosti česko-slovenské spolupráce přijel minulý pátek do Českých Budějovic dojednat Zdenko Trebul’a, předseda Košického samosprávného kraje.


„Naší historickou povinností je udržení povědomí o našich jazycích a toho, že si navzájem rozumíme,“ uvedl jihočeský hejtman Jan Zahradník, který s předsedou Košického kraje jednal.


„Zatímco na Slovensku si lidé znalost češtiny stále udržují díky vysílání české televize, u nás se bohužel stává slovenština někdy už jazykem nesrozumitelným, což je špatně. Proto bych přivítal možnost, kdyby naši studenti mohli jet na Slovensko na výměnný pobyt a na vlastní uši slyšeli, že slovenština je nám blízký srozumitelný jazyk a že Slováci jsou naši přátelé.“

Inspirace pohádkou

Košický představitel Zdenko Trebul’a se svěřuje, že jižní Čechy lákají i rozprávkami. „Oslovil nás projekt Pohádkové království. V Košicích se na mě obrátili lidé, kteří chtějí dělat něco podobného. Před třemi týdny zde proto byla v jižních Čechách skupina odborníků a sbírala s tímto projektem zkušenosti.“


Také Zdenko Trebul’a si myslí, že češtinu a slovenštinu je třeba znovu oprášit. „Souhlasím s tím, že je důležité zachovat povědomí o češtině a slovenštině. Jde o mladou generaci a právě spolupráce s Pohádkovým královstvím je cesta, jak tomu napomoci.“
Čeština se na Slovensku prý neobjevuje jen v televizi.


„Na Slovensku se hodně čte v češtině, denně jsou na stáncích české noviny a časopisy. V Košicích žije více než 5,5 tisíce občanů české národnosti, je zde velmi silný český spolek. Od konce října do konce listopadu se konají v Košicích české kulturní dny. Česká kultura u nás tedy žije. To vytváří předpoklady k nastartování spolupráce mezi Jihočeským krajem a Košickým samosprávným krajem. Dohodli jsme se, že v následujících týdnech pojede do Košic skupina pracovníků jihočeského krajského úřadu z odborů školství, kultury, sociálních věcí a regionálního rozvoje. Začneme spolupracovat naostro.“


Jan Zahradník prozrazuje, že Jihočeský kraj má zájem prezentovat se v Košicích. „Tuto možnost samozřejmě nabízíme i našim partnerům z Košic u nás. A to nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i v oblasti podnikatelské. Aktivity by měly vycházet odspodu a my je budeme rádi podporovat,“ slibuje hejtman.


Jeho slovenský kolega Trebul’a vidí výhodu v tom, že ještě před dvěma roky fungoval v Košicích generální konzulát ČR. „Ten byl nyní nahrazen sídlem českého kulturního centra. Jsou tam lidé, kteří umí připravit podobné prezentace, takže nevidím problém, aby se tyto aktivity, zejména v podnikatelské sféře, uskutečnily.“


Jihočeský hejtman připomněl, že Košický kraj realizuje pilotní projekt státní pokladny. „Je to projekt, který bude vyžadovat Evropská unie a má zpřehlednit toky peněz mezi státem a příjemci prostřednictvím samosprávných orgánů. Proto jsme se zajímali o zkušenosti, jaké s tím v Košicích mají.“

Z jihu zpátky na východ

V jižních Čechách pracuje mnoho Slováků. Otázkou zůstává, zda zde zůstanou i v následujících letech.
„Na Slovensku začal totiž velmi silný hospodářský růst, takže u nás začíná být nedostatek pracovních sil,“ říká Trebul’a. „Je tedy docela možné, že se mnozí budou vracet domů.“


Zatímco Jihočeský kraj má zhruba čtyřprocentní nezaměstnanost, v košickém kraji je situace mnohem horší – nezaměstnaných je tam dvanáct procent.
„Košický kraj má 750 tisíc obyvatel, z toho je 130 tisíc Romů. To je nejméně vzdělaná skupina, existuje problém s jejím zaměstnáváním. Budujeme proto systém, který by mohl výrazně pomoci ve vzdělávání Romů, ale nesmí to být ve stylu „o nás bez nás“. Když uspořádáme konferenci o Romech, je tam sto lidí a z toho jen pět Romů. Je to problém, který rezonuje. Dobře ale víte, že to není problém jen u nás. Jeho řešení je otázkou několika generací,“ upřesnil Trebul’a.