To není dobré řešení. Nedoporučujeme čekat, až si věřitel všimne výpadku splátek. Aktivní komunikace s věřitelem přispívá k jeho ochotě vyjít dlužníkovi vstříc a oddaluje jeho rozhodnutí vymáhat splácení soudně.


Soudy mohou i při nedoručení předvolání jednat v nepřítomnosti dlužníka. Je nezbytné si uvědomit, že okamžikem, kdy přestanete splácet, začíná váš dluh narůstat o smluvní pokuty či penále.


Pokud jde pouze o krátkodobé problémy, je vhodné požádat věřitele o odklad, případně o snížení splátek. Pokud nelze dosáhnout odkladu či snížení splátek po dohodě s věřitelem, bývá řešením využít přeúvěrování jiným věřitelem. V praxi to znamená vy〜užít například bankovního úvěru či americké hypotéky na zaplacení současných úvěrů s vysokými splátkami či úroky. Tak lze docílit nového nastavení splátek při respektování zhoršené situace dlužníka. Pozitivním výsledkem také zpravidla bývají lepší podmínky nového úvěru.


Pokud víte, že se vám v dohledné době nepodaří nalézt vhodnou práci, je nezbytné vyhodnotit, zda i v horší ekonomické pozici potřebujete majetek nabytý nějakou formou spotřebitelského úvěru. Například u leasingu auta, které nezbytně nepotřebujete k udržení svých příjmů, je vhodné pokusit se dosáhnout převedení leasingu na jinou osobu. Díky tomu dojde k výraznému snížení měsíčních splátek i zatížení dlužníka, ale současně i k uvolnění dalších peněz v podobě odstupného. To pak může být použito na řešení ostatních úvěrů.


Dalším řešením také bývá konsolidace půjček, což fakticky znamená splacení většího množství malých půjček jednou větší. Půjčky na větší obnosy mají většinou výhodnější úrokové sazby a dají se rozprostřít do delšího časového období.


Pokud víte, že krátkodobě nebudete mít dostatek peněz na okamžité uspokojení všech věřitelů, je nezbytné primárně splácet nejstarší splatné úvěry. Tento postup umožní získat více času na řešení špatné situace a získání nových finančních prostředků. Nerovnoměrná úhrada závazků může být i trestným činem zvýhodňování věřitele s trestní sazbou až osm let. Pokud tedy dlužník ví, že nebude schopen splnit své splatné závazky, měl by své věřitele uspokojit jen poměrně a rovnoměrně, jinak se vystavuje riziku trestního stíhání.