Český akciový pivovar, přímý předchůdce dnešního Budějovického Budvaru, n. p., uvařil první várku pěnivého moku 7. října 1895. „Byla to světlá desítka,“ říká k počátkům slavného pivovaru tiskový mluvčí podniku Petr Samec.

„Přestože pivovar prošel od té doby řadou modernizací a objem produkce piva je mnohonásobně vyšší, samotný výrobní postup se nezměnil,“ dodává Samec. Pivovar také stále užívá k výrobě budvaru výhradně žatecký chmel – odrůdu poloraný červeňák – a moravský slad. Vodu čerpá z artéských studní v areálu firmy, které jsou hluboké přes tři sta metrů.

Počátky pivovaru sahají k roku 1890, kdy se začalo jednat o založení českého podniku jako protiváhy převážně německého Měšťanského pivovaru. „Impulzem se stalo sčítání lidu ve městě v roce 1890. Během sčítání byl ze strany německých zaměstnavatelů vyvinut značný nátlak na české zaměstnance, aby do sčítacích archů uvedli jako řeč, kterou hovoří, němčinu,“ ohlíží se za vznikem pivovaru Petr Samec. Jednou z bašt němectví ve městě byl i Měšťanský pivovar. Mnoho českých právovárečníků a zaměstnanců se postavilo proti podobným praktikám.
„Vedení Měšťanského pivovaru na to reagovalo po svém a zdůraznilo, že pokud se jim v pivovaru nelíbí, mohou si založit svůj vlastní pivovar,“ říká Samec.

Na druhý pokus

Iniciativu směřující k založení českého pivovaru následně převzali čeští právovárečníci, především August Zátka, Karel Čertík a Antonín Effmert. První pokus o založení pivovaru ale nakonec nebyl úspěšný.

Akciovou společnost se podařilo ustavit až v roce 1994. Na 21. leden 1894 byla svolána první schůze upisovatelů akcií do sálu českobudějovické Besedy. „Schůze se zúčastnilo 61 upisovatelů a do čela zřizovacího výboru byl postaven August Zátka,“ popisuje vznik pivovaru Petr Samec.
Zřizovací výbor začal pracovat od 22. ledna 1894. První otázkou, kterou musel výbor vyřešit, byla volba vhodného místa pro stavbu. Vytypovány byly nakonec dvě lokality, a to na Lineckém předměstí a na předměstí Pražském.

Přednost byla nakonec dána Pražskému předměstí. Zvolené místo se nalézalo v blízkosti Pražské silnice i železnice České Budějovice-Praha.
V jeho prospěch jasně hovořily také rozbory podzemní vody. Rozloha zakoupených pozemků činila 25 115 sáhů čtverečních (90 342 m²). Práce na hloubení základů byly zahájeny až v průběhu srpna 1894. Přesto byly do konce roku pod střechou varna, sklepy, spilky, strojovna, bednárna a jedna administrativní budova.

Dne 1. května 1895 už se stěhovala správa pivovaru do nové administrativní budovy. Také dostavba zbývajících budov a jejich zařízení byly hotovy včas. Dokončena nebyla pouze sladovna, ve které se začalo pracovat až 27. září 1896.
Ustavující valná hromada akcionářů byla svolána na 15. duben 1895, ta zvolila i první správní radu.
Jako první sládek akciového pivovaru nastoupil 1. dubna 1895 Antonín Holeček. Po několika pokusných a velmi slibných várkách nastal konečně slavný den. Bylo 7. října 1895 a měla být uvařena první várka 200 hektolitrů světlé desítky.

Tento okamžik byl netrpělivě očekáván snad všemi Čechy v Budějovicích a blízkém okolí. První sládek si však do svého zápisníku napsal pouze tato slova: „S Panem Bohem, 1 x 7/10 95, 7/III 8 hod. 10° - 1 - 4 - /200 hl.“ Pivo se mělo objevit v prodeji během prosince před vánočními svátky.
„Pivo se mělo objevit v prodeji během prosince před vánočními svátky. Podnik v průběhu října a listopadu nevystavil ještě ani hektolitr, ale kancelář už byla zavalena žádostmi a objednávkami nejen místních obchodníků a hostinských. S plným rozjezdem pivovaru bylo počítáno až od počátku roku 1896,“ přibližuje rozjezd firmy Samec.

Medaile

Počáteční úspěch překvapil i samotné zakladatele. Do konce roku 1896 činil celkový výstav 51 100 hektolitrů. Pivo velmi rychle získalo i své první medaile: v roce 1896 zlatou na hospodářské výstavě a stříbrnou na lékárnické výstavě v Praze a v roce 1897 zlatou na potravinářské výstavě ve Stuttgartu.

V roce 1897 dodával pivovar své pivo do Prahy, Vídně a Terstu. Od samotného počátku používal nově založený pivovar při prodeji piva v nejrůznějších formách pojem „Budweiser“, který vycházel z tehdejšího oficiálního (německého) názvu Českých Budějovic – Budweis, města, které již od 13. století vynikalo výrobou piva označovaného obecně jako Budweiser Bier (tedy pivo z Českých Budějovic).
Za dobu své existence vystavil pivovar přes dvačtyřicet milionů hektolitrů piva. Vlajkovým produktem je světlý ležák značky Budweiser Budvar, který patří mezi nejznámější české výrobky na světě. Vloni se ležák Budweiser Budvar vyvážel do 58 zemí světa a podílel se ze 17 procent na celém českém exportu piva.

„Budvar má silnou pozici v segmentu prémiových importovaných ležáků zejména v Německu, Velké Británii, na Slovensku a v Rakousku,“ říká k současnosti slavného pivovaru Petr Samec.