7. dubna podal obdobný návrh Petr Toušek. Soud řízení prohlásil pod číslem 27 INS 1855/2009. Oba manželé shodně požádali o povolení oddlužení.
Soud návrhy na povolení oddlužení obou dlužníků zamítl a prohlásil na jejich majetek konkurzy.

Jejich historie a vůbec celé Touškovo podnikání jsou tak mimořádně napínavé, že jejich popis přesahuje možnost tištěného média. Zájemci podrobnosti proto najdou na www.ceskobudejovicky.denik.czv rubrice Podnikání pod titulkem PT a jeho miliony.

Ochrana před bankou?

„Lavina“ insolvenčních návrhů tohoto 40letého dlužníka však loni na jaře pokračovala. Devátého dubna podal Petr Toušek jako předseda představenstva obchodní společnosti Hotely Nový svět, a. s., jako jednatel Real Garant, spol. s r. o., a jako jednatel Indes Invest, s. r. o., insolvenční návrhy pro hrozící úpadek těchto subjektů tvořících fakticky koncern s řídící osobou Petrem Touškem prý jako nepodnikatelem. V případě Indesu navrhl zjistit úpadek a povolit reorganizaci společnosti s tím, že měla v roce 2008 obrat prý přes 110 milionů korun.

Ve všech případech uvedl jako důvod „agresivní a nevybíravé, byť zákonné, jednání PPF banky“. Ta byla největším věřitelem obou společností z úvěrových smluv, k jejichž prodloužení přes původní údajný příslib nedošlo. Indes Invest (a ostatně i Touškovi osobně) k dluhu obou společností přistoupil. Zjištění úpadku se Petr Toušek dožaduje kvůli ochraně před (tímto) věřitelem a poznamenává, že bylo přistoupeno už k exekucím jeho majetku.

Případ Hotelů a Realu

V návrhu na Hotely předseda představenstva mj. uvedl, že tato projektová společnost chystala výstavbu lázeňského a kongresového hotelu U Schwarzenberga za 350 milionů korun, přičemž úvěr od PPF činil 120 milionů. Aktuální pohledávka PPF je 82,3 milionu. Jako účetní majetek společnosti dlužník uvedl 93,2 milionu. Z toho nedokonečný dlouhodobý majetek, tedy soubor dokumentace k projektu výstavby hotelu, měl dělat 43,8 milionu.

Soud 12. května 2009 úpadek zjistil a insolvenčním správcem ustavil českobudějovickou v. o. s., stejnou jako v případě úpadku manželů Touškových.
Do řízení mj. přihlásili pohledávky Petr Toušek ve výši přes 34,6 milionu a společnost Blackstrait Ltd. z Kypru jako postupník PPF banky se 156 miliony ze smlouvy z 12. června 2009.

Insolvenční správce 3. srpna navrhl prohlásit na majetek Hotelů Nový svět tzv. nepatrný konkurz a pohledávku Blackstrait popřel. Údajně s odůvodněním zápočtu pohledávky další Touškovy firmy z propojeného koncernu, Realu Garant, za PPF z titulu náhrady způsobené škody. Real měl chtít přes čtvrt miliardy pro údajné porušení smluvní povinnosti k poskytnutí dalšího úvěru. Blackstrait dlužníkovi 2. června a soudu 11. srpna napsal, že taková škoda není doložena, a navrhl odvolání insolvenčního správce.

11. srpna soud na schůzi věřitelů povolil proti vůli ostatních hlasovací právo i Blackstraitu s odůvodněním, že jeho většinová pohledávka je vykonatelná, přičemž tvrzené údajné zápočty nejsou blíže prokázány. Na zmíněné schůzi pak navrhl Blackstrait odvolání správce a svými 81,77 procenta hlasů to prosadil. Odvolání 11. září odmítl Vrchní soud v Praze jako nepřípustné. Stížnost proti tomu odmítl 7. prosince ústavní soud.

Tahanice provázely námitky a žaloby – o neplatnost zmíněné schůze, pro zmatečnost, pro podjatost soudce atd. Tak 8. září správce zažaloval Blackstrait u krajského soudu na popření pohledávky a naopak 8. října Blackstrait zažaloval starého i nového správce o určení, že jeho pohledávka je poprávu. O výsledku zatím v internetovém obchodním rejstříku informace není.

Mezitím od 13. května běželo řízení i s Real Garant, podle návrhu pro hrozící úpadek vzhledem k pohledávce PPF ve výši přes 70 milionů korun. Real je popisován jako investor pro Indes Invest jako developera obchodního centra v Turnově s úvěrovým rámcem 200 milionů od PPF banky. Blackstrait do řízení přihlásil pohledávku přes 156 milionů. K jejímu popření pro údajné zápočty škod mj. poznamenal, že ve smlouvách je jednostranný zápočet zakázán.

Stejný insolvenční správce jako v případě Hotelů navrhl rovněž nepatrný konkurz, ale soud letos 19. ledna „pro značnou složitost řízení“ prohlásil na majetek společnosti řádný konkurz. V únoru pak správcující v. o. s. podala s poukazem na své předchozí odvolání z jiných konkurzů Petra Touška návrh na své odvolání z funkce. Nato byl jmenován správce jiný.

Rekonstrukce Indesu?

V případě Indes Invest soud zjistil úpadek 18. června a 16. září jeho návrh na povolení reorganizace zamítl. Shledal v návrhu nepoctivý záměr, protože jednatel je sám od 5. června v konkurzu a jeho oddlužení bylo zamítnuto. Vrchní soud ale 23. listopadu rozhodnutí zrušil se závěrem, že odůvodnění nepoctivosti záměru rekonstrukce nemůže obstát, a krajský soud pak 17. prosince rekonstrukci Investu povolil. Původní správce pak sám požádal o odvolání i v této věci a soud 18. února jmenoval správce nového.

Ten na přezkumném jednání v půlce června označil současnou fázi řízení za „neurčitou“ s tím, že úpadce dosud způsob rámcově povolené reorganizace věřitelům ke schválení či odmítnutí nepředložil.

V základních tezích reorganizace Petr Toušek hovoří tom, že „disponuje potřebnými aktivy a lidskými zdroji“, vlastžní nebytové prostory, technické a personální zázemí k provoznímu cash– flow, „aby umožnil obci věřitelů co nejvyšší uspokojení“. Finančními zdroji prý budou výnosy z pronájmu nemovitostí, poradenská a servisní činnost a „facility management“ mj. pro Mercury Center, prodej podílu v logistickém centru v Lovosicích, prodej osobních aut, uměleckých předmětů, vymáhání pohledávek, z náhrady škod úpadci atd. Zmíněný „facility management“ pro Mercury dlužník v informaci správci popsal mj. jako zajišťování správy ekonomických dat a prvotních účetních dokladů, sledování platební morálky nájemců a vývoj provozního cash – flow.

Do insolvenčního řízení se přihlásilo po zpětvzetí některých přihlášek čtyřicet věřitelů s pohledávkami celkem za 333 967 250 milionů korun. Tak se Blackstrait hlásí o 156 milionů, Mercury Center o 39,7, Sparkasse Waldviertel o 52,6, Real Garant o 24,7, Hotely Nový svět o 15, Rezidence Třeboň (předseda představenstva Petr Toušek) o 33 milionů atd. Také tyto pohledávky insolvenční správce uznal – s výjimkou Blackstraitu, u něhož má za zjištěnu pohledávku ve výši 70 milionů, kterou dlužník uznal. O skutečnou výši této pohledávky je veden soudní spor, který je momentálně ve fázi odvolacího řízení.

Mezitím soud k žádosti Petra Touška prodloužil lhůtu k předložení reorganizačního plánu o dalších dvacet dnů, tedy na maximum 120 plus 120 dnů od povolení reorganizace.