Oba způsoby mají své výhody i nevýhody. Ten první využívá spíš starší generace, která na půjčky nebyla zvyklá. Nevýhodou je delší doba čekání, ovšem lidem nevznikne žádný závazek.


Naopak mladší generace neváhá třeba i vzít si dvě půjčky najednou. Půjčka má nespornou výhodu v tom, že vysněnou věc mohou mít lidé okamžitě. Velkou nevýhodou ovšem je, že ji někdy dost výrazně přeplatí, protože v dnešní době nikdo nepůjčí peníze zadarmo.


„Přeplatek bude tím větší, čím menší bude počáteční složená částka a čím déle budou lidé půjčku splácet. Takže pokud bude první splátka činit pouze deset procent z celkové hodnoty a další splátky si necháte rozložit na pět let, může se stát, že konečná cena výrobku bude třeba i dvojnásobná proti ceně původní,“ srovnává Josef Černý ze Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).


Proto by si měli lidé před uzavřením smlouvy spočítat, kolik za výrobek celkově zaplatí. Pokud dotyčná firma odmítne tento údaj sdělit, běžte o dům dál. Také se nenechejte ukolébat údajem o zdánlivě nízké úrokové míře, ta není zdaleka podstatná.


„Mnohem důležitější je údaj, který se nazývá RPSN. Tato zkratka znamená roční procentní sazbu nákladů a ukazuje skutečné vynaložené náklady, které budou do konečného vyúčtování zahrnuty. Tedy nejen úrok, ale i náklady na zpracování, odesílání výpisů a podobné položky,“ objasnil Černý.


Lidé by si měli také uvědomit, že musí být po celou dobu splácení zaměstnáni, aby byli schopni plnit své závazky. V opačném případě si totiž musí vzít další půjčku, aby mohli splácet tu první. Do této bezvýchodné situace se dostává stále více rodin, kterým nakonec hrozí soud a exekuce.


Proto odborníci doporučují půjčovat si peníze jen v nejnutnějším případě, například na vybavení domácnosti a nikoliv na dovolenou nebo nákladné vánoční dárky. Jestliže si totiž lidé vezmou půjčku na dárky se splatností delší než jeden rok, co budou dělat příští Vánoce, když ještě nebudou mít zaplacené ty letošní?

Důležité rady

Na závěr přidal odborník několik důležitých rad pro ty, kteří se bez půjček neobejdou. „Půjčujte si pouze v nejnutnějších případech a dávejte co nejvyšší první splátku. Smlouvu vždy uzavírejte na co nejkratší dobu, ideální je do jednoho roku, a půjčujte si pouze od renomovaných společností. Předem se vždy seznamte s podmínkami, vše si v klidu a nikoliv v časové tísni promyslete a před podpisem si smlouvu řádně přečtěte,“ doporučuje Černý.