Připravuje ho Jihočeská hospodářská komora a má podobu měsíčního elektronického zpravodaje. Informace o bulletinu včetně aktuálních čísel a informacích o seminářích najdou zájemci na www.jhk.cz nebo na stránkách projektu http://partnerstvi.kraj-jihocesky.cz.