Velice často se však stává, že prodávající právě tuto poslední závadu s nejrůznějším zdůvodněním neuzná, a tím spotřebiteli možnost na vrácení výrobku zanikne. Obchodník většinou své rozhodnutí zdůvodňuje tím, že se jedná o běžné opotřebení, na které se záruka nevztahuje, případně, že jsme závadu způsobili sami nevhodným zacházením a podobně.


„Tím, kdo náš spor s prodejcem rozhodne, je soudní znalec. Jejich seznam najdete buď na na internetové adrese www.justice.cz, nebo u každého soudu. Vyhledejte si znalce z příslušného oboru a požádejte ho o prohlídku výrobku a o vystavení znaleckého posudku. Posudek musíte nejprve uhradit, ovšem pokud vyzní ve váš prospěch, máte nárok na jeho proplacení od prodejce, stejně jako na proplacení cestovného a další vzniklé výdaje,“ radí Josef Černý ze Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).


Ceny posudků se pohybují od několika stokorun za nejjednodušší případy do několika tisíc korun.


„S platným znaleckým posudkem máte velkou šanci na úspěch, proto je dobré se zamýšleným postupem seznámit prodejce předem a upozornit ho, že kromě ceny za vadný výrobek vám bude muset proplatit i cenu posudku, včetně dalších nákladů, které jsou s ním spojeny,“ podotkl Černý.


S hotovým posudkem pak reklamaci v prodejně zopakujte. Většina prodejců poté reklamaci uzná. Může se vám ovšem stát, že neuspějete ani potom, a pak vám nezbývá jiné řešení než soudní cesta.


Jenže to je podle zkušeností odborníků zlomový okamžik, kdy většina spotřebitelů celou akci vzdá, a tak vlastně zahodí i dosud vynaložené úsilí a výdaje.


„Lidé si jsou totiž vědomi dalších nákladů za sepsání podání k soudu, poplatky, cestu k soudu a další komplikace. Samozřejmě vše zabere i určitý čas. Je to však škoda, protože podle našich zkušeností ten, kdo se odhodlal dotáhnout celou věc do konce, uspěl a veškeré náklady se mu pochopitelně vrátily,“ dodal Černý.


Pokud se tedy někdo k tomuto kroku rozhodne, jeho cesta začne u právníka. Ten podle předložených dokladů posoudí jeho šance na úspěch v případném sporu a doporučí, zda do soudní pře jít či nikoliv.


Nezanedbatelnou roli v rozhodování hraje pochopitelně také cena výrobku, o který se jedná.